Theo


Met grote trots kunnen we melden dat Cecep Arif Rahman is opgenomen in onze Eregalerij onder de speciale eretitel: ‘Most Outstanding and Honourable Teacher in the Martial Arts’. Na een reeks indrukwekkende seminars werd Cecep op 23 november 2014 door het bestuur NFK benoemd vanwege zijn buitengewone verdiensten als leraar krijgskunsten en zijn grote inzet om de Martial Arts wereldwijd als waarachtig ambassadeur te promoten.

enquete_2
Beste leden van de NFK,

Wij, Sjors Janssen en Kiyomi van Nieuwenhuizen (tweede jaars studenten Sport Management aan de Haagse Hoge School) zijn als stagiaires bezig met een marktonderzoek naar de behoefte aan een opleidingsaanbod vanuit de NFK. Het doel is om zoveel mogelijk reacties te ontvangen vanuit het ledenbestand van de NFK.

Wij hebben twee enquêtes opgesteld. Eén enquête is gericht op sportschoolhouders en de andere is voor sportleraren(assistenten) en bevat een aantal andere vragen. Door zoveel mogelijk reacties te krijgen kunnen wij en de NFK u zo goed mogelijk bedienen.

Klik hier voor de enquête voor sportschoolhouders.
Klik hier voor de enquête voor de leraren/assisten binnen de sportschool.

Alvast bedanken wij jullie voor het meewerken aan het onderzoek!

Met sportieve groet,

Sjors Janssen en Kiyomi van Nieuwenhuizen

le_penseur_web
Toen we deze foto vandaag tegenkwamen moesten we onmiddellijk denken aan het wereldberoemde beeld: ‘Le penseur’ (de denker) van Auguste Rodin.

Zij het dat we deze vorm van contemplatie zelden binnen dojo of sporthal tegenkomen. Maar als het dan gebeurt ‘dan doen we het ook meteen goed’; twee denkers en er tussenin de waarnemer die zich afvraagt of deze klassieke houding wel echt uit de Japanse tradities afkomstig is.

Het briefje aan de muur werpt ook vragen op, wij denken dat er staat: ‘hier vindt u heren in gedachten…, alleen storen indien strikt noodzakelijk… desalniettemin met gevaar voor eigen leven’ of zoiets dergelijks.

Even later sloegen ze elkaar gelukkig weer met roeispanen om de oren, het was slechts een intermezzo tijdens het Kobujutsu seminar: stilte tijdens de storm dus!

sander_niels_GPB_
Sensei sprak daarop zacht maar beslist: “je vingers liggen er af…”; 19 april 2015, Centrale Dan examens II en meer…
IMG_0688_
De Jiu Jitsu divisie NFK (Nakoni- en JBN stijl) heeft een geheel eigen, bijzondere identiteit die zich niet zondermeer laat vergelijken met andere organisaties zelfs niet als het om precies hetzelfde systeem gaat. Dit wordt vooral veroorzaakt door alle traditionele (koryu) elementen die in grote gezamenlijkheid door de beide systemen hooggehouden worden. Daarbij zijn de meester-leraren binnen de NFK, ongeacht het systeem van herkomst, ‘wapenbroeders’ en treden naar buiten op in gezamenlijke harmonie en -ceremonie. Dat de leerplannen van elkaar afwijken is detail, er zijn meerdere wegen die naar ‘Kyoto’ leiden. Waar het op aankomt zijn traditie, mentaliteit en kwaliteit!

20150613_examens_1
De keuken is de plaats waar alles bereid wordt voor het gezin, de Dojo de plaats waar de ‘judokaatjes’ gemaakt worden… soms is er een ogenschijnlijk verband tussen de twee.

Het was weer zover, circa 60 kinderen deden Judo examen bij van oudsher ‘Judoclub ‘s-Gravenhage’ beter bekend als de Sportacademie, het Van Nieuwenhuizen domein sinds 1950 aan de Groot Hertoginnelaan 169 te Den Haag. Om twaalf uur trad de eerste groep aan en tegen zessen nam de laatste groep afscheid. Hard werken voor de jongste generatie van 6 tot 12 jaar en even hard bikkelen voor de twee examinatoren, Steve- en Gerard Sensei, die al vele tientallen jaren de regie voeren bij deze gelegenheden.

De NFK scholen hebben zich teruggetrokken uit de organisatie van de open free style sparring op 31 mei 2015 te Geleen. Dit betekent dat de NFK niet langer als actieve partner bij dit evenement betrokken kan zijn.

We hebben vernomen dat het evenement wel doorgaat, mogelijk op een andere locatie. We wensen de organisatoren, Richard Alexander en Henk Schaap, veel succes met hun evenement. Voor eventuele informatie over het evenement (inclusief locatie) kunt u contact opnemen met Richard Alexander, telefoonnummer: 0622952024.
sparren_web

marktonderzoek_2015_web
Den Haag, 11 mei 2015. In het kader van hun studie aan de Haagsche Academie voor Lichamelijke Opvoeding, afdeling sportmanagement, gaan de twee, tweede jaarstudenten Kiyomi van Nieuwenhuizen en Sjors Janssen de komende twee maanden onderzoek verrichten voor de NFK. Het onderzoek zal onder meer uit enquêtes en interviews bestaan. De studenten zullen ons de nodige marktkennis verschaffen en onder meer adviezen uitbrengen ten aanzien van producten en diensten. Dit onderzoek omvat een deel van het NFK-ECMA (Educatie en Certificering Martial Arts) project.