le_penseur_web
Toen we deze foto vandaag tegenkwamen moesten we onmiddellijk denken aan het wereldberoemde beeld: ‘Le penseur’ (de denker) van Auguste Rodin.

Zij het dat we deze vorm van contemplatie zelden binnen dojo of sporthal tegenkomen. Maar als het dan gebeurt ‘dan doen we het ook meteen goed’; twee denkers en er tussenin de waarnemer die zich afvraagt of deze klassieke houding wel echt uit de Japanse tradities afkomstig is.

Het briefje aan de muur werpt ook vragen op, wij denken dat er staat: ‘hier vindt u heren in gedachten…, alleen storen indien strikt noodzakelijk… desalniettemin met gevaar voor eigen leven’ of zoiets dergelijks.

Even later sloegen ze elkaar gelukkig weer met roeispanen om de oren, het was slechts een intermezzo tijdens het Kobujutsu seminar: stilte tijdens de storm dus!