20140916_Diagram_NFK-300x300
NFK
De Nederlandse Federatie voor Krijgskunsten (NFK) is een vereniging die in 2009 notarieel is opgericht. Zij is een organisatie die het mogelijk maakt een heel spectrum aan krijgskunsten op één platform te verenigen.
 
Missie
de NFK stelt zich ten doel:

Het stimuleren en (mede) verzorgen van een verantwoorde beoefening van krijgskunsten. Zij doet dit onder meer door uitwisselingsprogramma´s, seminars, stages, opleidingen, competities en publicaties; De bestudering van de krijgscultuur en van verwante cultuurgebieden te bevorderen; Het begeleiden en behartigen van de belangen van haar leden.

Zij richt zich daarbij nadrukkelijk op wat mensen en organisaties verbindt en niet op wat hen scheidt, zij streeft naar eenheid vanuit groot respect voor verscheidenheid. Haar devies is niet voor niets: ‘E Pluribus Unum’ (eenheid in verscheidenheid).

Leden
De NFK kent een breed spectrum aan leden. Zij kunnen variëren van natuurlijke personen tot rechtspersonen, van individuele leden tot sportscholen, sportverenigingen, bonden en instituten. Het respect voor de ‘eigen cultuur’ van de leden staat daarbij voorop. De NFK hoopt met anderen met gelijkgestemde idealen en interesses, samen te kunnen werken en van elkaar te leren. Uiteindelijk gaat het er om onze leden, een platform te bieden ter verbreding en verdieping van kennis en vaardigheden binnen de krijgskunsten, niet op de laatste plaats door uitwisseling van kennis vanuit de leden zelf. Daarbij hoort ook een rijk geschakeerd palet van verschillende krijgskunsten.
 
Organisatie
De organisatie van de federatie is breed opgezet en geeft ruimte voor initiatieven vanuit de verschillende krijgsdisciplines zelf, op alle niveaus. Enerzijds vormen de leden de basis van de organisatie en anderzijds de verschillende Stijlgroepen. Op deze wijze komt zowel het individuele lid (of de individuele organisatie) als de krijgsdiscipline optimaal tot zijn recht. De organisatieopbouw en -invulling zal zich met de tijd verder ontwikkelen. Bijgaand vindt u een actueel organisatieschema.
 
Ruimte voor eigen identiteit
De federatie biedt ruimte voor behoud van de eigen koers die bonden, scholen, leraren of de verschillende stijlen kunnen kenmerken. Dat betekent dat bij toetreding in overleg met het bestuur aansluiting bij bestaande Stijlgroepen wordt gezocht of dat er een ‘Stijlgroep op maat’ wordt ingericht.
 
Andere bonden
Samenwerking met andere bonden en uitwisseling van kennis en ervaring worden door de NFK bijzonder op prijs gesteld. Uitwisseling van leraren voor seminars om eens kennis te maken met een compleet andere stijl is één van de zaken die hieruit voort kunnen komen. Bonden kunnen er ook voor kiezen om met de NFK samen verder te gaan. De wijze waarop wordt dan in nader overleg overeengekomen, de bond kan daarbij vanzelfsprekend zijn volledig eigen identiteit behouden.
 
Niet aangesloten bij een sportschool?
De federatie biedt diverse stages en programma´s aan. Ook wanneer u niet lid bent van een sportschool maar toch een paar keer per jaar wil trainen bent u bij ons welkom als individueel lid.
 
Kennis
De NFK heeft diverse grootmeesters binnen haar gelederen kunnen verenigen. Zij staan er voor klaar om hun kennis met u te delen.
 
Tweerichtingsverkeer
Vraag uzelf niet alleen af wat wij voor u kunnen betekenen, vraag uzelf ook af wat u voor ons kunt betekenen. Binnen een open en harmonieuze verhouding is het geven en nemen, samen gaan we op, samen staan we sterk.
 
Verder verkennen… of contact leggen?
logo_5_per_2011-768x1086
  Graag tot ziens!
 
  

 …Laatste nieuws… De groei van drie naar 23 sportscholen in ruim een jaar tijd is vooral gerealiseerd door grote inzet van de eigen leden en het einde is zeker niet in zicht. Daarnaast nog veertien uit de Stichting Okinawa Kobujutsu Nederland (SOKN) afkomstige, soms met hen gedeelde, scholen. Met grote dank! (citaat voorzitter NFK op de ALV per mei 2011)

 

 

20110531NFK voorlichting (gs)