SOS logo
SOS logo

Technisch Coördinator
Chris Dekker

Scholen binnen/of gerelateerd aan de NFK
SOS-System Trainingscenter (Wateringen), www.cursuszelfverdediging.nl

 


 

Wat is het SOS-System?
Het SOS-System is een afkorting van Survival On the Street System dat ontwikkeld is door Christiaan Dekker. Hij heeft in verschillende disciplines getraind. Verder heeft hij ervaring opgedaan tijdens zijn werk in de beveiligingssector. Tevens geeft hij ook regelmatig stages aan politiebeambten. Het systeem is opgebouwd uit zelfverdedigingstechnieken en toepassingen van verschillende close combat systemen, onder andere Krav Maga, Systema, Knife Fighting, Reality-Based.

Waarom het SOS-System?
De kranten staan tegenwoordig vol van berichten over (zinloos) geweld, overvallen, mishandelingen en dergelijke. Om hier een verantwoord en passend antwoord voor te hebben is het SOS-System ontwikkeld. Wat heel belangrijk is in het SOS-System is dat je conflicten in eerste instantie op een verbale manier probeert te op te lossen. Denk hierbij ook aan de stress en angstfactoren die gaan meespelen bij een confrontatie. Er zijn hiervoor diverse verschillende oefeningen en drills bedacht.

Waarom zou je voor het SOS-System kiezen?
Op een eenvoudige manier kunnen er in een redelijk korte tijd bruikbare zelfverdedigings-technieken worden geleerd, die toepasbaar zijn in verschillende conflict situaties. Om de werkelijkheid zo goed mogelijk te benaderen wordt door middel van scenario’s en rollenspellen conflict situaties nagespeeld. De geleerde handelingen en technieken kunnen dan realistisch geoefend worden en men is beter voorbereid op de echte situaties.

Reality Based Personal Protection
De SOS-System methode is gedeeltelijk geinspireerd op Jim Wagner’s Reality Based Personal Protection. Dat is een systeem wat zelfverdediging zo realistisch mogelijk benaderd. Reality-Based bevat drie belangrijke soorten van training namelijk: Pre-Conflict Training, Conflict Training, and Post Conflict Training. Verder wordt het systeem verduidelijkt met scenario trainingen. Ook het gebruik van normale dagelijkse kleding in de training verduidelijkt het reality. De Reality-Base training is opgebouwd uit verschillende onderdelen. Deze staan hieronder beschreven.

Defensive Tactics
In deze training leer je alles wat je moet weten over aanvallen, blokken, conflicthoudingen en -bewegingen. In een ‘echt’ conflict zal je slechts een paar effectieve zelfverdedigingtechnieken gebruiken, de rest is mentaal.

Ground Survival
Hierbij gaat het voornamelijk over tactiek. We leren je hoe je moet wegduiken bij pistoolschoten, grondconflict posities, aanval verdediging, grond conflict, gebruik van wapens vanaf de grond en herstel technieken.

Knife Survival
Honderden ‘elite’ units over de gehele wereld zijn getraind in de Jim Wagner Disarm Rule. Je leert de aanvalshoeken, criminele en terroristische technieken en veel conflict oefeningen.

Crime Survival
Alle zelfverdedigingtechnieken komen samen waar je leert om, stap voor stap, te overleven in hedendaagse conflicten: gewapende overvallen, geweld door bendes, carjacking, aanvallen met chemische wapens, agressie in de rechtzaal etc.

Terrorism Survival
Er zijn beperkt aantal instructeurs opgeleid om dit onderwerp te trainen. Jim Wagner heeft anti-terrorisme opdrachten vervult voor de overheid van de Verenigde Staten na 9/11. Deze training leert je te overleven bij de meest voorkomende terroristische aanvallen.

Conflict Conditioning
Bij dit onderdeel train je de oefeningen die verschillende militaire en politie onderdelen over de gehele wereld trainen. Je leert Duitse GSG9 krachtoefeningen, Franse Vreemdelingen Legioen strafoefeningen, Marokkaanse militaire krachttraining en ook SWAT oefeningen voor het zelfvertrouwen komen aan bod en zo veel meer.

Scenario Training
Bij dit onderdeel scheiden we ons van alle andere systemen. Hierbij wordt geleerd om met behulp van licht effecten, geluidseffecten, decorstukken en het gebruik van scripts en toneel make up de training nog realistischer te maken. Verder wordt er ook in gegaan om veiliger te trainen en toch realistisch.

Control & Defense
Bij dit onderdeel gaan we in op hoe we het best kunnen ontsnappen uit de meest voorkomende verwurgingen en vandaar uit te kunnen controleren. Verder wordt er ook getraind hoe je mensen kunt redden uit gijzelingsacties en bij bijvoorbeeld brand.

Improvised Weapons
One Mind One Weapon. Dit is de gedachte gang bij dit onderdeel. Er wordt getraind om met alles wat voor handen is te vechten. Dit kunnen objecten zijn of daadwerkelijke wapens en dan geen vuurwapen of mes bedoeld.

Handgun Survival
Wat gebeurd er als je een vuurwapen van een tegenstander te pakken hebt gekregen? Weet je hoe je veilig met dit wapen kan omgaan ? Voor jezelf en je omstanders? Bij dit onderdeel gaan we hier op in.

Bron: SOS-System Trainingscenter

 

foto_chris