Word lid!
Word lid!

Het lidmaatschap van de NFK dient u uiterlijk één maand voor het eind van het kalenderjaar te beëindigen door een e-mail te sturen naar info@federatiekrijgskunsten.nl, of door gebruik te maken van het contactformulier.

Vermeld in alle gevallen uw volledige naam, adres en lidmaatschapsnummer (te vinden in het NFK-paspoort).

U bent zelf verantwoordelijk voor uw uitschrijving bij de NFK; opzegging bij uw sportschool betekent dus niet automatische opzegging bij de NFK.

Uiteraard ontvangt u altijd een bevestiging van beëindiging van ons.