Niveau 1

Welkom in de map voor de opleiding tot dojo assistent. In deze map vind je alle informatie die je nodig hebt om de opleiding te beginnen. Deze opleiding kun je binnen een maand afronden als je het zou willen, alleen dan ben je iedere les ermee bezig. Aanbevolen is om de hele opleiding te doorlopen in 3 tot 6 maanden. Het gehele traject kost € 35.

Wat houdt het nu eigenlijk in, dojo assistent?

Bevoegdheden

Het bezit van het diploma dojo assistent geeft de bevoegdheid tot:

  • In aanwezigheid van en onder direct toezicht van de verantwoordelijke NFK leerkracht (minimaal leraar niveau 3) te assisteren bij diens lessen of trainingen;
  • In aanwezigheid van en onder direct toezicht van deze bevoegde leerkracht het verrichten van hand en spandiensten bij activiteiten.

Instroomeisen

  • Leeftijd minimaal 16 jaar oud;
  • Minimaal 4e kyu (of overeenkomstig);
  • Lidmaatschap van de Nederlandse Federatie voor Krijgskunsten of van een van de aangesloten bonden.

Aanvraagformulier-lerarenopleiding