Wat heeft de NFK haar leden te bieden?

Schema producten en diensten NFK
De NFK heeft de afgelopen vier jaar een reeks van faciliteiten en producten ontwikkeld en laten ontwikkelen om haar leden inclusief stijlgroepen te kunnen faciliteren. Verdere ontwikkelingen zullen blijvend plaatsvinden. Klik op onderstaand bestand en ontdek wat de NFK voor jou te bieden heeft!
wat_heeft_de_NFK_haar_leden_te_bieden7-1

Verzekeringen
Sportscholen en Bonden binnen de NFK kunnen zich verzekeren. Deze verzekeringen zijn door de NFK via de NKS ondergebracht bij Meeùs Assurantiën B.V. Het betreft hier een WA verzekering en/of Ongevallenverzekering en/of bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Klik hier voor verdere informatie.
Theo-Foto-768x1165

Banieren
Wilt u ook een banier voor uw eigen lidvereniging of lidbond? Dat kan!
En het mooie is dat de NFK één banier per school of bond subsidieert die twee jaar of langer (betalend) lid is. Daardoor is de eigen bijdrage in verhouding zeer gering. Inmiddels hebben veel lidscholen al gebruik gemaakt van deze mooie actie en hebben we zeer enthousiaste reacties mogen ontvangen. Een goed ontworpen banier, waar Stichting Artfolio Publishing & Design zorg voor draagt in samenspraak met de aanvrager, is een imposant visitekaartje van 85 x 200 cm. dat in de dojo van uw eigen school, of op een evenement alle aandacht naar zich toe zal trekken. Alle informatie is hier te vinden, voor bestaande voorbeelden zie het album op onze Facebookpagina.

banier_NFK_rood-462x1024banier_NFK_zwart-462x1024


Paspoort NFK
De NFK is een vereniging met vele, uiteenlopende disciplines binnen haar gelederen, zoals goed te zien is aan de rechterzijde van deze website. Dit gegeven vraagt om een aangepast, ‘tailor made’ paspoort waarin de graduaties van al deze verschillende stijlen en stijlgroepen kunnen worden weergegeven. Sinds een aantal jaren is dit paspoort in gebruik en wordt het bij elke nieuwe drukgang voorzien van eventuele nieuwe stijlen en stijlgroepen, aangesloten organisaties en verdere mutaties. Nieuwe leden krijgen het paspoort automatisch na inschrijving en betaling. Voor €11,- kan een nieuw paspoort worden aangevraagd bij het secretariaat, in geval van verlies of beschadiging van het oude paspoort. Om een indruk te geven van de inhoud van het paspoort is een document opgemaakt met daarin alle pagina’s, vanwege de grootte van dit bestand is dit in twee delen in te zien, zie hiervoor deel 1 en deel 2.
bpp_00_A_Omslag_voorzijdebpp_03_Inhoudsopgave_vernieuwd