Kenko Kempo Karate
Kenko Kempo Karate

Kenko Kempo Karate

 

PlezierGezondheid (Kenko) – Weerbaarheid

Dat is Kenko Kempo Karate voor 35-105-jarigen:

veilig en gezond krijgskunst trainen voor oudere volwassenen en personen met een fysieke beperking.

 

Het is Plezierig om samen te oefenen van witte tot zwarte band ongeacht je leeftijd.

Het is Gezond om te bewegen met ontzien van hart, bloedvaten en gewrichten. Dus zonder sit-ups en push-ups maar met TaiChi en QiGong voor stevig staan, rechtop lopen en niet vallen.

Je vergroot je Weerbaarheid doordat je een handige maar simpele krijgskunst leert met harde en zachte technieken. Vanaf de eerste les kun je beter voor jezelf opkomen!

 

Hoe werkt Kenko Kempo Karate?

De training valt terug op het budo van vóór de militarisering en wedstrijdaanpassing. Het Kenko Kempo Karate kent geen wedstrijden.

Van trappen boven de gordel en draaiende trappen wordt afgezien om de gewrichten te sparen. Een tiental geselecteerde QiGong oefeningen en een negental TaiChi-figuren zijn ingebouwd in de les. Het gaat steeds van zachte naar harde naar zachte naar harde naar zachte bewegingen, enz. Daarmee wordt de belastbaarheid van hart en bloedvaten in gedachte gehouden. Plezier, gezondheid en weerbaarheid staan centraal in Kenko Kempo Karate.

 

De leerstijl

Het Kenko Kempo Karate is daarmee geen nieuwe budo- of wushustijl, maar een nieuwe stijl van leren, lesgeven en examineren, zodat, fysiek gezien, de training levenslang voortduren kan (verouderingsproof!). Onder de dangraadhouders komen beoefenaren voor van karate, taekwondo, jiu jitsu, kobudo, pakovan, pentjak silat, wing-chun en andere.

 

Het staat de docent(e) vrij leerling-klassen naar eigen inzicht vorm te geven, zolang voor iedere leerling groei mogelijk is tot een dangraad. De dangraadeisen betreffen het kunnen toepassen van de eigen budo- of wushustijl in simpele maar effectieve zelfbescherming tegen mentaal en fysiek gevaar en een zelfverdedigingskata. Voor een 2e en 3e dan is ook het kunnen onderwijzen van de speciale QiGong oefeningen en een TaiChi-sequentie vereist.

 

Hoe ontstond Kenko Kempo Karate?

Kenko Kempo Karate is ontwikkeld door Erich B. Ries die oorspronkelijk van het Shotokan karate komt. In 2009 begin hij een studiegroep die in 2014 uitmondde in een officieel geregistreerde beroepsvereniging: de Kenko Kempo Karate Organisation e.V. (KKKO) (http://kenkokempokarate.de/ ) met dojo’s in Duitsland, Oostenrijk en Nederland.

 

VITOK licentie

Leraren in Kenko Kempo Karate® bezitten een dangraad in KKKO. De Nederlandse onderricht-licentie is voor de KKKO-danhouders ondergebracht bij de opleidingen van de Nederlandse Federatie voor Krijgskunsten als VITOK: Vitale Ouderen door Krijgskunstonderricht. De licentie dient om de twee jaar verlengd te worden.

 

Meer info

https://kenkokempokarate.nl/

E-mail: info@kenkokempo.nl