Kenko Kempo Karate
Kenko Kempo Karate

KARATE en KEMPO voor ouderen

Enige tijd geleden ben ik in contact gekomen met Annelies van Bronswijk.
Annelies had kennis gemaakt met Kenko Kempo Karate in Duitsland. Dit Karate systeem is speciaal ontwikkeld voor ouderen en minder validen en kan individueel worden aangepast.
In deze tijd waarin ouderen een groot gedeelte van de maatschappij vormen is het wellicht nuttig om eea. gestructureerd aan te bieden aan de Budo- en Bujutsu leraren van de NFK

U wordt hierover in de nabije toekomst nader over geïnformeerd.

Wim van de Leur
Alg. Techn Directeur NFK.

Kenko Kempo Karate – De weg van de vuist voor de gezondheid

In de afgelopen zomer ontdekte ik het Kenko Kempo Karate. De vertaling van het Japanse ‘Kenko’ luidt: gezondheid. Na 15 uur training op drie achtereenvolgende dagen, had ik nergens last van. Tegenwoordig kom ik van iedere les Shotokan kreupel thuis. Maar als 72-jarige met artrose kon ik na een halve eeuw budo-beoefening waarvan de laatste 25 jaar als bruine band, de training toch niet missen. Het plezier erin werd wel steeds minder. Met Kenko Kempo Karate is het plezier volledig terug.

Verouderingsproof

Hoe doet het Kenko Kempo Karate dat? De training valt terug op het budo van voor de militarisering en wedstrijdaanpassing. Het Kenko Kempo Karate kent geen wedstrijden. Van trappen boven de gordel en draaiende trappen wordt afgezien om de gewrichten te ontzien. Van belang zijn een tiental geselecteerde Qi-Gong oefeningen en een 9-tal Tai-Chi fasen die zijn ingebouwd in de les. Het gaat steeds van zacht naar hard naar zacht naar hard naar zacht enzv. enzv. Daarmee wordt de belastbaarheid van hart en bloedvaten van de oudere leerling ook in gedachte gehouden. Gezondheid en weerbaarheid staan centraal in Kenko Kempo Karate.

De leerstijl

Het Kenko Kempo Karate is daarmee geen nieuwe budostijl, maar een nieuwe stijl van leren, lesgeven en examineren, zodat, fysiek gezien, de training levenslang voortduren kan. Onder de dangraadhouders komen beoefenaren voor van o.a. karate, taekwondo, jiu jitsu, kobudo, pakovan, pentjak silat en wing-chun.

Het staat de docent(e) vrij leerlingklassen naar eigen inzicht vorm te geven, zolang voor iedere leerling van 35-95 jaar groei mogelijk is tot en met een zwarte band. Voor de dangraden zijn eisen geformuleerd. Die betreffen het kunnen toepassen van de eigen stijl in simpele, maar effectieve zelfverdediging tegen ongewapende en gewapende tegenstanders. Voor 2e en 3e dan is ook het kunnen onderwijzen van de speciale Qi-Gong oefeningen en Tai-Chi sequenties vereist.

Voor zij-instromers (personen met een lange krijgskunstervaring) neemt een danexamen twee dagdelen in beslag. Je begint als gevorderde krijgskunstenaar altijd met een 1e dan in Kenko Kempo Karate ongeacht je graad in andere kunsten.

Het ontstaan

Kenko Kempo Karate is ontwikkeld door Erich B. Ries die oorspronkelijk van Shotokan komt. In 2009 begon hij een studiegroep die in 2014 uitmondde in een officieel geregistreerde vereniging, de Kenko Kempo Karate Organisation e.V.  De leden van deze vereniging bieden in hun dojo’s in Duitsland (en één in Oostenrijk) de Kenko Kempo Karate vorm van hun ‘moeder’krijgskunst aan, meestal naast de klassieke vorm.

Nederland, waar de helft van de volwassen bevolking tegenwoordig boven de 50 is, vraagt -mijns inziens- ook om deze leerstijl.

Info

http://kenkokempokarate.de/

https://www.tao-torrevieja-wilhelmshaven.eu/about/ (naar beneden scrollen op deze pagina)

J.E.M.H. van Bronswijk, 12 oktober 2019