Nederland verandert. Er komen steeds meer 50plussers en minder kinderen. Voor de krijgskunsten betekent dit ook verandering. De nadruk in de ledenwerving kan niet meer op kinderen worden gelegd als je je ledental op peil wil houden. De helft van de volwassen bevolking is de 50 al gepasseerd en dat aandeel blijft de komende 25 jaar nog groeien!

Voor de clubs die mee willen groeien in het 50plus- en zelfs 70plus-segment ontwikkelde de NFK het concept van Ouderenkrijgskunst (OK): training en coaching voor beginners van boven de 50. Het is inmiddels erkend als een officiële interventie in de RIVM-database.

We noemen deze vernieuwing VITOK, Vitale Ouderen door Krijgskunstonderricht. We bouwen een matching-database op om ouderenbonden, zorgorganisatie en gemeenten enerzijds in contact te brengen met anderzijds docenten (van binnen en buiten de NFK) die graag training en coaching geven aan ouderen, zowel aan hen die zelfstandig wonen als aan de bewoners van woonzorgcentra en andere zorg-gerelateerde organisaties. Met inachtneming van de privacywetgeving zijn de data toegankelijk voor zorgorganisaties en gemeenten die ouderenkrijgskunst willen invoeren voor hun cliënten of burgers.

Bovendien verzorgt de NFK-bijscholingen voor krijgskunstdocenten die ouderen willen trainen en coachen. De eerste tweedaagse cursus is op 29 mei en 12 juni 2021 (bijna volgeboekt).

Ook bereidt de NFK een DOK (Docent/Coach Ouderenkrijgskunst)-licentie voor, met een verlengingsprocedure voor het certificaat van bevoegdheid om als DOK op te treden. Op deze wijze wordt de kwaliteit van het onderricht en de coaching van ouderen in de krijgskunst geborgd.

De volgende NFK-clubs/verenigingen/organisaties hebben zich aangesloten aan het Ouderenkrijgskunst-initiatief:

Kenko Kempo Karate

Aanmelden voor het Ouderenkrijgskunst-initiatief en meer informatie: OK@federatiekrijgskunsten.nl