CCS
CCS

Stijlen binnen de NFK
SOS-System
Vivada Close Combat

Scholen binnen/of gerelateerd aan de NFK
SOS-System Trainingscenter (Wateringen), www.cursuszelfverdediging.nl
Vimas (Waalwijk), www.vimasweerbaarheidscentrum.nl

 


large_us_marines_manual_close_combat_fighting_

Als definitie voor ‘Close Combat’ (CC) kan gehanteerd worden een gewelddadige fysieke confrontatie tussen twee of meer tegenstanders op de korte afstand. Hierna hanteren wij de term ‘Close Combat’ als ‘Close Combat System(s)’ (CCS) als aanduiding van een gevechtssysteem met technieken voor op de korte afstand.

Het is een algemene term die vele soorten gevecht, gewapend en ongewapend, omvat. Als verzamelnaam omvat de ‘CC’ vele, vaak zelf ontwikkelde, systemen die hun herkomst kennen uit gehanteerde systemen voor politie- en militaire eenheden. De oorspronkelijke systemen zijn doeltreffend beproefd in vele politionele- en militaire conflicten over de gehele wereld. Deze systemen met hun onderliggende technieken zijn doorgaans niet direct beschikbaar voor burgers vanwege de doelstellingen en modus operandi van dergelijke eenheden. Bedenk daarbij dat ‘de aanval’ bij dit soort eenheden een even belangrijke plaats inneemt als ‘de verdediging’.

Variaties op deze systemen worden dus wel gedoceerd aan burgers als efficiënte, effectieve en beproefde vormen van zelfverdediging. Doorgaans zijn ook bestaande krijgskunsttechnieken van verschillende Aziatische en niet Aziatische systemen geïntegreerd binnen de ‘CCS’; in die zin zou het als een vorm van mixed martial arts gezien kunnen worden, ware het niet dat de ‘CC’ niet wedstrijd georiënteerd is maar louter als gevechtssysteem wordt neergezet en onderwezen met de nadruk op zelfverdediging. Daarnaast worden binnen de ‘CCS’ vaak gelegenheidswapens gehanteerd als methodiek van zelfverdediging.

Auteur: gs

images