Statuten
De statuten van de federatie zijn hier te downloaden. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de statuten kunt u deze toesturen aan het bestuur of via uw stijlvertegenwoordiger kenbaar maken.

 

Huishoudelijk reglement
Het huishoudelijk reglement wordt te zijner tijd ter beschikking gesteld.

Wedstrijdreglement
Het wedstrijdreglement wordt te zijner tijd ter beschikking gesteld.

 

Diverse regelingen

Erkenningsregeling graden en bevoegdheden mensleden – klik hier.

 

Verslagen ledenvergadering

Algemene ledenvergadering NFK – 1 juni 2024