Word lid!
Word lid!

Mensleden NFK

Dit inschrijfformulier is bedoeld voor:
  • mensleden van ingeschreven sportscholen (lever je formulier in bij de sportschoolhouder of je trainer).
  • mensleden die niet bij een sportschool ingeschreven staan maar toch lid willen worden.
Inschrijfformulier inclusief machtiging incasso – Klik hier voor formulier.
 

LET OP: u dient de eerste contributie en de eenmalige inschrijving lidmaatschap zelf over te maken
op de rekening van de NFK.NFK Vertegenwoordiging Individuele Mensleden
Bij de NFK kunnen mensen lid worden die zelfstandig trainen of gewoon interesse hebben voor krijgskunsten. Je hoeft niet via een sportschool aangesloten te zijn om bij de NFK actief vechtsporten te kunnen beoefenen. Dit is een redelijk diverse doelgroep binnen de NFK en ze maken inmiddels bijna 10% uit van het ledenbestand. Net als de sportscholen hebben betalende individuele mensleden recht op vertegenwoordiging en inspraak op bestuursbesluiten. De heer Koos Tijssen is afgevaardigde voor de individuele mensleden. Als individueel menslid (niet als je dus via een sportschool of een andere bond lid bent) kun je bij Koos terecht om bestuursaangelegenheden in te brengen voor bijvoorbeeld de Algemene Leden Vergadering (ALV). Koos Tijssen is bereikbaar via de mail: ktijssen@ziggo.nl ofinfo@federatiekrijgskunsten.nl
 
 
Contributie per 2024:
  • De jaarcontributie voor uw lidmaatschap bedraagt: Senioren (16 jaar en ouder) € 27,50
  • Junioren (t/m 15 jaar) € 15,00
  • De éénmalige kosten voor inschrijving lidmaatschap en NFK CV (paspoort) bedragen: € 10,00