Alle informatie voor sportscholen/sportverenigingen vindt u hier.
 

Inschrijfformulier inclusief machtiging incasso – klik hier voor Word / klik hier voor PDF


Wilt u als school toetreden tot de NFK en/of wilt u additionele informatie, richt u dan tot de heer Wim van de Leur die als Wervingsfunctionaris en Algemeen Technisch Directeur aan de NFK verbonden is. Hij zal u graag van dienst zijn. E-mailadres Wim van de Leur: wimvdleur@xs4all.nl 

 
Contributie per 2018:
  • De jaarcontributie voor de sportschool/sportvereniging bedraagt: € 55,00
  • De éénmalige inschrijfkosten bedragen: € 22,00
  • De jaarcontributie voor uw persoonlijk lidmaatschap bedraagt: € 27,50
  • De éénmalige kosten voor inschrijving lidmaatschap en NFK CV (paspoort) bedragen: € 10,00

LET OP: u dient de eerste contributie en de eenmalige inschrijving lidmaatschap zelf over te maken op de rekening van de NFK.