Black Dragon Dieren
Black Dragon Dieren

Technische Commissie en examinatoren

Scholen binnen de NFK
Black Dragon Dieren, (www.blackdragondieren.nl)

 


De oorsprong van Shaolin Kempo Silat.

De introductie van Shaolin Kempo in Nederland vond begin jaren zestig plaats. Kempo vond vooral via Indonesië zijn weg naar Nederland, doordat KNIL-militairen er in de gordel van smaragd mee in aanraking kwamen. Ook vanuit Japan en de Verenigde Staten waaide een kempowind richting Nederland. In onze beleving heeft de Indonesische variant de belangrijkste stempel gedrukt op de hedendaagse Shaolin Kempo Silat. Het ‘Nederlandse’ Kempo vertoont namelijk veel technieken uit Pencak Silat, wat zijn oorsprong heeft in Indonesië.

De oorsprong van onze kempostijl ligt bij Sifu W. van Basten, directe leerling van Sifu Carl Faulhaber en Sifu Gerard Karel Meijers.

In 1967 kreeg Sifu L.H.H. Kneefel de eerste Shaolin Kempo lessen van Sifu van Basten te Arnhem. In de vroegste periode, rond 1969 ontstond er een verschil van inzicht in het beoefenen van de gecombineerde vechtkunst, die Sifu Carl Faulhaber en Sifu Gerard Karel Meijers de naam Kempo hadden gegeven. De eerste tak, onder leiding van Faulhaber, wilde de traditionele vorm handhaven waarin duidelijke links te zien zijn met de Indonesische oorsprong. De tweede tak, onder leiding van Meijers, ambieerde een vermenging met het Japanse Kyokushinkai Karate.

Na de splitsing van bovengenoende grondleggers heeft Sifu van Basten een samenwerkings-verbond gezocht met Sifu Rob Faulhaber en Sifu Lee Sing Parké – directe leerlingen van Sifu Faulhaber – welke samen in de jaren ‘70 in Ede Shaolin Kempo lessen voortzetten.

In 1973 starte Sifu Kneefel zijn eigen kemposchool en sloeg met zijn kemposchool zijn eigen weg in. Hij hechte veel waarde aan de Indonesische oorsprong en kwam in 1973 in contact met paatje F. Drijssen en Guru Besar Phefferkorn (Pencak Silat-Setia Hati). Naast les in Shaolin Kempo kreeg sifu Kneefel van beiden les in Pencak Silat. In 1980 behaalde Sifu Kneefel ook hier zijn Kepalah Pelatih. 

Sifu Kneefel heeft de stijlen van de grondleggers van Shaolin Kempo in Nederland en de Pencak Silat Setia Hati van paatje Drijssen – Guru Tua – en paatje Phefferkorn – Guru Besar – gecombineerd tot de stijl die sinds 1976 kenmerkend is voor Black Dragon Dieren: Shaolin Kempo Silat.

Door de samenvoeging van deze Chinese en Indonesische krijgskunsten, doet deze prachtige stijl zijn naam echt eer aan. Sifu Kneefel schonk veel aandacht aan stijltrainingen waardoor hij Shaolin Kempo stijltechnisch naar een hoger niveau heeft gebracht. In 2016 heeft Sifu Kneefel de school deels overgedragen aan de door hemzelf tot meestergraad getrainde Sifu E.H.B. Tankink. Samen geven zij les in de tradionele stijl om de Chinees-Indonesische oorsprong onveranderd voort te zetten. Kortom Black Dragon Dieren beoefend een bijzondere, traditionele en uiterst effectieve krijgskunst.

 


 

Stamboom Shaolin Kempo Silat