Agenda

23.11.2019
Examens bij Dojo De Sportacademie Steve van Nieuwenhuizen Den Haag


08.12.2019

Karate als zelfverdediging door Marco de Vries en Piet de Nijs bij BudoKai Kokoro te Bergen op Zoom.

_________________________________

05/04/2020

Lerarenbijeenkomst en  hierna A.L.V.

 

 

 

23/11/2019 Dan examens  NFK bij Sportakademie                   info

07/12/2019 Shin Hanbo Jutsu te Bergen op Zoom                    info

08/12/2019 Karate als zelfverdediging te Bergen op Zoom         info

21/12/2019 Kobujutsu (surujin) bij Lu Gia Jen.                           info

05/04/2020  Lerarenbijeenomst en ALV van de N.F.K.     nadere info volgt