Oranda Ryu
Oranda Ryu
Oranda Ryu
Oranda Ryu
Technisch Coördinator
Technisch Coördinator

Marc Schipperen
(4e dan Jiu Jitsu JBN)

Certificaat Jiu Jitsu (JBN)
Certificaat Jiu Jitsu (JBN)

Technische commissie

Marc Schipperen (5e Dan, 2e Dan Kyusho Jutsu) 

Berrie Leukfeldt (4e Dan)

Richard Middendorp (3e Dan)         

Edwin van Zon ( 3e dan.)                                                               

Jeffrey Vermeulen ( 3e dan.)

Examen eisen:

eisen 1e t/m 5e dan,
valtechnieken enz,   werptechnieken enz,  
Houdingen – verplaatsingen enz,   Weringen enz,   E-BO-NO Kata

Examenformulierklik hier voor Word / klik hier voor PDF

Scholen binnen de NFK
Budoschool Anjin-ryu (Etten-Leur), www.anjin-ryu.nl
Sportcentrum Doets (Reeuwijk), www.sportcentrumdoets.nl
Lu Gia Jen (Den Haag), www.lugiajen.nl

 


 

Een ongewapende zelfverdedigingvorm. Door de opkomst van het Judo en andere vechtsporten verloor het oorspronkelijke Nakoni Jiujitsu aan betekenis. Eind zeventiger jaren werd door de Judo Bond Nederland (JBN), de huidige opvolger van de in 1938 opgerichte NJJB, besloten het Jiujitsu een eigentijdse vorm te geven en het gradensysteem af te schaffen en te vervangen door een systeem wat, in overeenstemming met de moderne Budovormen, bestond uit banden van verschillende kleuren, verdeeld in Kyu- en Dan-graden.

Met het vervangen van het gradensysteem was men er echter nog niet. Het nieuwe systeem werd ingevoerd op 1 januari 1983. De exameneisen bestonden uit een losse, vrijblijvende beschrijving en het was dan ook niet verwonderlijk dat een examen dan vaak bestond uit een lauw aftreksel van het oorspronkelijke Nakoni systeem, vaak gecombineerd met allerlei elementen van andere vechtsporten waarin een onderlinge samenhang en leidende principes geheel ontbraken.

Er bestond dan ook een grote behoefte aan het structureren van het Jiujitsu. Binnen de JBN werd een projectgroep samengesteld met als taak een curriculum samen te stellen waarop het Jiujitsu binnen de JBN gebaseerd zou worden. Deze werkgroep stond onder voorzitterschap van Jaap Schuitema en bestond verder uit Wim Boersma, Mario den Edel en Melle Postema.

In 1989 kwam een geheel nieuw concept tot stand. Uitgangspunt werd de basistechniek en de meervoudige toepasbaarheid hiervan. De basistechnieken werden verdeeld in een zestal techniekgroepen:
-Bevrijdingen (Hodoki-Waza),
-Weringen (Uke-Waza),
-Slagen, stoten, trappen (Atemi-Waza),
-Klemmen (Kansetsu-Waza),
-Worpen (Naga-Waza),
-Verwurgingen (Jimi-Waza).

Binnen de verschillende techniekgroepen zijn keuzes gemaakt over welke technieken de Jiujitsuka in relatie tot een graduering moet beheersen. Ten aanzien van de bewegingsvisie werden de verschillende bewegingsprincipes geformuleerd.

In Nederland heeft de ontwikkeling van het oorspronkelijke Nakoni-Jiu-Jitsu naar het moderne JBN Jiujitsu geleidelijk plaatsgevonden. Het huidig systeem bevat dan ook nog verschillende elementen van dit oude systeem. Het belangrijkste element is het toetsen van de zelfverdedigingvaardigheid als onderdeel van Dan-examens door uit te gaan van aanvalssituaties.

Bron: naar Wikipedia (gs)