marktonderzoek_2015_web
Den Haag, 11 mei 2015. In het kader van hun studie aan de Haagsche Academie voor Lichamelijke Opvoeding, afdeling sportmanagement, gaan de twee, tweede jaarstudenten Kiyomi van Nieuwenhuizen en Sjors Janssen de komende twee maanden onderzoek verrichten voor de NFK. Het onderzoek zal onder meer uit enquêtes en interviews bestaan. De studenten zullen ons de nodige marktkennis verschaffen en onder meer adviezen uitbrengen ten aanzien van producten en diensten. Dit onderzoek omvat een deel van het NFK-ECMA (Educatie en Certificering Martial Arts) project.

In vervolg hier op zal Fréderique Emilie Stijf vanaf juli dit jaar gedurende drie maanden een internationale research opdracht uitvoeren onder andere in opdracht van de NFK. Zij doet dit ter finale afronding van haar opleiding tot BBA (Bachelor in Business Administration). Hierbij worden de doelstellingen binnen het ECMA project onderzocht en verder uitgewerkt. Binnen de research opdracht vindt ook toetsing plaats aan de markt en aan overheidsreguleringen (voor zover mogelijk) binnen Nederland, Europa en de Verenigde Staten. Tot slot zullen de bevindingen worden vertaald naar een strategisch plan van aanpak en een businessplan met uitgebreide rapportage.

De onderzoeken worden begeleid door de projectmanager van het NFK-ECMA project; Sander Martens.

We willen graag langs deze weg met name die school managers en andere officials die in het kader van dit onderzoek benaderd worden vragen, hen actief te helpen waar mogelijk. De studenten wensen we veel succes toe met hun stage!

Bij voor baat dank en met vriendelijke groet,
Bestuur NFK