Agenda

  • Zondag 12 mei 2024 danexamens bij Lu Gia Jen te Den Haag
  • Zaterdag 18 mei 2024 Kobujutsu/Shinhanbo jutsu van 11:00 – 13:00 uur bij SKEL in Etten Leur.
  • Zaterdag 1 juni 2024 4 Masters tournooi te Halsteren met Jaarvergadering
  • Zaterdag 8 juni 2024. Zelfverdediging  11.00 – 16.00 te Woerden.
  • Zaterdag 15 juni 2024 Kobujutsu/Shinhanbo jutsu van 11:00 – 13:00 uur bij SKEL in Etten Leur.
  • Zaterdag 22 juni 2024 Kobujutsu ( Kama) bij Lu Gia Jen te Den Haag
  • Zondag 13 oktober 2024 7 Masters bij Lu Gia Jen te Den Haag
  • Zaterdag 2 november 2024 10:00 – 13:00 uur Dag van het Ryu Kyu Kobujutsu bij Lu Gia Jen te Den Haag

New mail

nieuwe aangesloten school

nieuwe aangesloten school

Facebook

Facebook

Nederland verandert. Er komen steeds meer 50plussers en minder kinderen. Voor de krijgskunsten betekent dit ook verandering. De nadruk in de ledenwerving kan niet meer op kinderen worden gelegd als je je ledental op peil wil houden. De helft van de volwassen bevolking is de 50 al gepasseerd en dat aandeel blijft de komende 25 jaar nog groeien!

Lees meer

Deze boeken zijn een aanrader voor de vrije uren tijdens de corona lock-down. Deze boeken van André ter Veer  zijn een must voor iedere Karate beoefenaar. Een uitgebreid werk over het allereerste begin van het Karate in Nederland  en de ontwikkeling tot nu. Verder een fantastisch boek over de Japanse cultuur.

Zie onderstaande linken : “Karate in Nederland”                                                 “Vele gezichten van Japan”

Een corona-examen

Thomas traint al jaren met veel plezier en een goede inzet bij Anjin-Ryu. Hij is een speciale leerling waar voor er bij veel sporten aparte groepen zijn. Bij Anjin-Ryu traint iedereen samen op zijn of haar eigen niveau. Wij vonden dat Thomas enorm gegroeid was en waren het erover eens dat hij klaar was om te gaan trainen voor zwarte band. Michiel, de assistent-trainer, heeft zich opgeworpen om Thomas hiermee te begeleiden en als maatje te fungeren. Na meerdere uren per week hard getraind te hebben, kon er een aanvraag voor het examen gedaan worden. Helaas kwam toen het coronavirus. We moesten afwachten.  Door de tweede golf kwam er weer geen examen. Uiteindelijk konden wij binnen de regelgeving van het RIVM en met toestemming van de NFK toch nog een examen uitvoeren in onze eigen Dojo. Helaas kwamen er opnieuw strengere regels. Tot onze spijt kregen wij dit op maandag te horen en het examen zou zondag al zijn. Wat moeten we nu? Bellen met de examencommissie en met Martijn Hordijk voorzitter van de NFK leek ons een goed idee.  Er kwam een noodplan, maandagavond examen. Dit zou voor Thomas in een klap heel veel stress opleveren. Daarom zijn wij met het idee gekomen hem een ‘proefexamen’ te laten doen. Dit zou voor Thomas makkelijker te begrijpen zijn en minder stress geven. En als het dan opgelost lijkt te zijn treedt het volgende probleem op. Alleen Edwin van Zon kon er als examinator bij zijn, voor Jeffrey Vermeulen was dit niet mogelijk. Hoe kunnen we dit probleem dan oplossen? Voor de eerste keer binnen de examens van de NFK hebben we toen het examen gefilmd en heeft Jeffrey het thuis bekeken. Bij het examen waren ook Wim van de Leur en Wally Langenberg als afgevaardigde van de NFK aanwezig om na te gaan of het volgens de geldende regels werd afgenomen en getoetst. Het examen van Thomas werd door de drie examinatoren afzonderlijk van elkaar met een voldoende beoordeeld. Zondag heb ik bij hem thuis op gepaste afstand het diploma eerste dan en de bijbehorende band uitgereikt. Voor Thomas was dit natuurlijk een geweldige verrassing. Ik ben trots deel uit te mogen maken van zo’n mooie organisatie als de NFK die dit heeft mogelijk gemaakt. En ik wil iedereen bedanken die heeft meegeholpen om dit unieke examen tot een succes te brengen, dit is Budo.

Marc Schipperen

 

Aan: De sportschoolhouders/contactpersonen Karate/Kempo/Jiu Jitsu en RKH Ryu Kyu Kobujutsu

In verband met de corona maatregelen, werden de landelijke dan examens NFK van zondag 19 april 2020 afgelast. Nu we nog steeds te maken hebben met de corona maatregelen, is het de bedoeling , dat de dan examens NFK , in november 2020, kleinschalig regionaal worden georganiseerd. Dat kan betekenen dat er een beroep gedaan kan worden op uw eigen ruimte (dojo).

Indien u kandidaten wilt aanmelden, dient u de daarvoor bestemde inschrijfformulieren, die op de website van de NFK/RKH (www.federatiekrijgskunsten.nl/www.rkkobujutsu.nl ) zijn te vinden, uiterlijk 20 oktober 2020, digitaal te verzenden naar erabrahams@gmail.com .

U wordt tevens verzocht een examenprogramma, wat afwijkt van de NFK standaarden, uiterlijk 20 oktober 2020 , digitaal toe te zenden aan erabrahams@gmail.com .

De technisch directeur NTC

Ed Abrahams
06-50670200
Email erabrahams@gmail.com

De nieuwe doelgroep

Diversiteit
De wereld verandert. In Nederland daalde de kinder- en jeugdcategorie van 3 tot 2 miljoen vanaf de 70ger jaren. Maar de ouderengroep (50+) steeg sindsdien van 3 tot 7 miljoen en is nu ongeveer de helft van de volwassen bevolking. Daarbij is ruim ⅓ van de 50plussers de 70 gepasseerd. Tot 2050
of 2060 blijft de dalende jeugdlijn en stijgende ouderenlijn bestaan, zo verwachten de statistici.
Het ledental van krijgskunstbonden (en dus ook van hun gezamenlijke clubs) stijgt al jaren niet meer en lijkt de lijn van het kleinere kindertal te volgen. En inderdaad, 50plussers zijn zeldzaam in de krijgskunstwereld en 70plussers zie je soms helemaal niet op de mat.
Beeldvorming is een machtig wapen. “Ze kunnen het niet” en “Ze willen het niet”, wordt dan gezegd over 50+ of 70+ beginners. Leraren die met een atletenoog naar de oudere beginners kijken, zullen het hier helemaal mee eens zijn. De Westerse krijgskunst is immers vooral gespecialiseerd in wedstrijden met voldoende showtechnieken om de media te halen. Pel je die laag af als de buitenrok van een ui dan kom je bij de oorsprong, voor karate bijvoorbeeld op Okinawa, terecht, met nadruk op gezondheid en zelfbescherming, inclusief fysieke zelfverdediging. De juiste, persoonlijke selectie van simpele, maar effectieve bewegingen en standen, dat kunnen ouderen wel in les en leven. Ook al omdat ze thuis graag extra oefenen.
Het wordt door sommige gemeentes en zorgverzekeraars zelfs gefaciliteerd. Immers martiale vaardigheden zijn een effectieve manier van ‘meer bewegen voor ouderen’, waarbij de grote spiergroepen worden aangesproken en hun coördinatie verbeterd.
Voor leraren die overwegen hun aanbod uit te breiden met 50plus of 70plus beginners is er komend jaar een tweedaagse applicatiecursus. Deze wordt georganiseerd door de Nederlandse tak van de KKKO (Kenko Kempo Karate Organisation e.V.) onder auspiciën van de NFK (Nederlandse Federatie voor Krijgskunsten).
Kosten: €162,– (leden van de NFK €149,–)
Wanneer? Zaterdag 29 mei en 12 juni 2021
Waar? Binnen- en Buitenfaciliteit Sportschool El Hatri, Raedeckerstraat 11, 5623 EX Eindhoven
Meer informatie: info@kenkokempo.nl

Een uitgebreid programmaboekje kan hier worden gedownload.
Het aanmeldingsformulier met ook de betalingsinformatie staat hier voor je klaar,

 

 

Svp voor Shin Hanbo Jutsu hanbo en tanto meebrengen. Voor kobudo svp boken en sai meebrengen. P.S. voor degene welke ze niet heeft zijn enkele exemplaren aanwezig.