20150411_Ruim_175_jaar_Nakoni_web
Het had een van de betere Agatha Christie plots kunnen zijn, maar gelukkig vielen er geen doden dit keer. Hoe begon het ook al weer…? Gerard Stijf, de langst aan de Nakoni Ryu verbonden Hoofdmeester-leraar sprak met Kyoshi Steve van Nieuwenhuizen: “dit jaar, oktober aanstaande werd 65 jaar geleden De Sportacademie aan de Groot Hertoginnelaan te Den Haag geopend”.
20150411_De_Sportacademie_50er_jaren_web
Officieel niet het begin van deze Van Nieuwenhuizen dynastie want in 1937 werd al door Bob van Nieuwenhuizen begonnen met krijgskunsten (bij aanvang: Jiu Jitsu, boksen en schermen) te onderwijzen in de Columbusstraat in Den Haag onder de naam ‘London School of Sport’. Wel was het zijn belangrijke overstap naar de huidige goed geoutilleerde oefenruimte en de oprichting van de Sportacademie Den Haag, die we gemakshalve ook als Nakoni verjaardag hanteren. Aardige bijkomstigheid is dus dat het Jiu Jitsu kader nu twee maal per vijf jaar een lustrum te vieren heeft en dat vinden de Jiu Jitsu notabelen in het geheel niet erg, altijd ‘in voor een verzetje’ zullen we maar zeggen zowel op als buiten ‘de mat’.
20150411_Advertentie_London_School_of_Sport_web
20150411_Jaren_40_London_School_of_Sport_web
Over eventuele lustrumactiviteiten aan het einde van het jaar wordt nog zwaar gepeinsd maar daar gaat het hier niet over. Het gaat over oudere meesters die zich tientallen jaren lang mede hebben ingezet voor het vormen en opleiden van duizenden leerlingen en die veel hebben bijgedragen aan het succes van het systeem. Eigenlijk zijn zij ook een beetje jarig dit jaar en dat moeten we voor de verandering maar eens met hen in de hoofdrol vieren. Op basis van deze gedachte werd er door het bestuur Nakoni-Ryu een voorstel samengesteld voor promotie van de ‘oude’ Jiu Jitsu meesters Jan Ties en Koos Tijssen. Vervolgens werd zonder zijn medeweten ook de oude Jiu Jitsu matador en bestuurslid Nakoni Ryu, Joop van der Burg aan het voorstel toegevoegd.
20150411_Steve_en_Joop_80er_jaren_2_web
Voorstel en toelichting werden besproken met de Algemeen Technisch Directeur NFK, de heer Wim van de Leur, en vonden bij hem een ‘welwillend oordeel’. Nu nog een krijgslist verzinnen om de heren, zonder argwaan, bij elkaar te krijgen. Steve van Nieuwenhuizen, wars van enig listig optreden, vond dat het tijd was voor een vergadering met de vijf oudste Nakoni leermeesters. Alle betrokkenen, behalve Steve Sensei zelf, hebben bij het horen van deze uitnodiging ofwel in een deuk gelegen van het lachen ofwel zich afgevraagd of het vele valbreken nu eindelijk zijn beslissende tol (van de hersenen) had opgeëist; Steve Sensei zijn notoire hekel aan vergaderen was immers een algemeen bekend feit. Maar…het lukte en kennelijk werd er geen echte argwaan gewekt.
20150411_Bob_van_Nieuwenhuizen_Sensei_met_zoon_Steve_web
Afgelopen zaterdag 11 april 2015 werd er in de dojo voor de verandering dus eens niet ‘met en door’ welwillende leerlingen ‘gekegeld en geknokt’ maar ernstig vergaderd. De geplande examens van komende week zondag werden kort besproken en na een half uurtje werd het de ‘daadkrachtige heren’ met een zucht van verlichting duidelijk dat het, zoals al vermoed, bij een korte vergadering zou blijven. Maar, net toen de eerste al de benen wilde nemen bleek er onverwacht nog een agendapunt te zijn.
20150411_Steve_van_Nieuwenhuizen_en_Jan_Ties_web
Steve Sensei, van nature bekend door het betere gooi en smijtwerk met soms voor de afwisseling een korte stoot met bloedstollende kreet tussendoor, bleek een volstrekt nieuw talent ontwikkeld te hebben. Als welluidend spreker imponeerde hij de aanwezigen met een korte maar zeer bijzondere speech waarin hij ’65 jaar Nakoni, de Ryu en waardevolle meesters’ moeiteloos aaneenreeg.
20150411_Folder_50er_jaren_web
Nauwelijks bekomen van hun verbazing over deze hoogstaande retoriek werden vervolgens de heren Ties en Tijssen benoemd tot 5e Dan Nakoni Jiu Jitsu. Vervolgens werd deel twee van het complot uitgevoerd door, tot zijn niet geringe verbazing, de heer Van der Burg tot 6e Dan te benoemen. (Dat het woord ‘verbazen’ zo veel voorkomt is in de gegeven context helaas niet te voorkomen; het was verbazingwekkend alom).
20150411_Steve_en_Joop_80er_jaren_web
Toen Steve Sensei de heren wilde opstellen voor het ‘tableau de la troupe’, de klassieke foto van de promovendi met certificaten, vroeg Gerard Sensei als ‘oudste’ Nakoni leermeester nog even het woord. Hij mompelde iets over ‘recht’ en toen iedereen hem wat verbouwereerd aankeek vervolgde hij met de vraag: “wat is scheepsrecht?”. De verzamelde landrotten wisten het antwoord niet dus gaf hij het zelf maar: “driemaal is scheepsrecht”. Op dit punt aangekomen zag je de twijfel in de ogen van de vergaderde meesters: “gaat het wel goed met je?”. Direct daarna werd elke twijfel weggenomen toen de ‘listige oude meester’ het woord tot Steve Sensei richtte. Hij verhaalde kort over (Steve) zijn onovertroffen inzet, zijn kwaliteiten en verdiensten binnen vele krijgskunsten en over zijn bijna 40 jaar meesterschap Nakoni Jiu Jitsu.
20150411_Ruim_voldoende_web
Een ‘Van Nieuwenhuizen’ staat niet snel paf, maar daar was dit keer alle aanleiding toe; als teken van diep respect werd Steve Sensei door de systeemoudste namens het bestuur Nakoni Ryu en met instemming van de ATD NFK tot 7e Dan Nakoni Jiu Jitsu gepromoveerd. Alzo werd deel drie van het complot wederom zonder voorkennis van ‘het slachtoffer’ uitgevoerd. Cadeautjes? Nee(!), een welverdiende beloning voor zoveel talent en inzet gedurende tientallen jaren tot op de dag van vandaag, die daarnaast ook nog grote bewondering verdient.
20150411_De_Sportacademie_50er_jaren_web
Een complot? Nou nee, niet echt, het was meer een aaneenschakeling van verrassingen nauwgezet gechoreografeerd door een onovertroffen plotmeester en vier wat ontgoochelde maar zeer tevreden ‘slachtoffers’ die in deze prelude tot het jubileum alvast de hoofrol mochten spelen. De moraal van het verhaal? Soms kan het even duren maar…; ‘Alles sal reg kom as ons almal ons plig doen’. Allen van harte gelukgewenst met een prachtige carrière als Jiu Jitsu meester en dit zeer verdiende resultaat, ‘chapeau bas’ heren!
20150411_De_promovendi_web