keep_calmHet NTC is het hoogste adviesorgaan dat de NFK kent. Zij adviseren het bestuur aangaande mensen en systemen, zij bewaken kennis, kunde en kwaliteit binnen de organisatie, zij zijn het technisch geweten van de NFK.

Wim van de Leur is als Algemeen Technisch Directeur de ‘primus inter pares’ van het NTC en hoofdadviseur van het bestuur. Zijn niveau en kennis binnen een ongelooflijk breed pakket krijgskunsten spreken voor zich.

Voor sommige krijgskunsten wordt in de praktijk ‘leentjebuur’ gepleegd door het inwinnen van advies bij andere verantwoordelijke en kundige functionarissen. Dat zal ook zo blijven maar het wordt tijd dat we een deel van de slagkracht van het NTC versterken door uitbreiding van het NTC met vaste functionarissen. Het bestuur NFK zal daarvoor een aantal geschikte kandidaten benaderen, twee nieuwe functionarissen zijn inmiddels al benoemd.


Henk_Bijl_webHenk Bijl, als ‘Technisch Directeur NTC’ hij is op de hoogte van systemen zoals Judo, Jiu Jitsu, Karate, Kempo, meerdere Pencak Silat systemen etc. Op het gebied van Indo-Europese systemen is hij gespecialiseerd.
Ed_Abrahams_web
Eduard Abrahams, als ‘Technisch Directeur Operations (NTC), zal hij naast volwaardig lid NTC diverse nationale activiteiten beheren, organiseren en/of aansturen, een rol die hem op basis van zijn conduite meer dan past. Hij zal in dit kader onder meer eindverantwoordelijk zijn voor de centrale examens binnen de NFK en een prominente rol innemen bij onze verdergaande activiteiten inzake de voorbereiding tot erkenningsregelingen voor krijgssystemen.

Het bestuur streeft er naar om haar rechtstreekse invloed binnen het NTC zo veel mogelijk te beperken, dit om de onafhankelijkheid van dit belangrijkste adviescollege intact te houden. Het toevoegen van één bestuurslid op basis van zijn/haar kwaliteiten in deze situatie achten we niet in strijd met dit streven. Wel willen wij hierbij vaststellen dat één gecombineerde functie bestuur/NTC op basis van de huidige inzichten het maximaal haalbare is, ook als kennisautoriteit anders aangeeft.

We willen Henk en Ed danken voor hun beschikbaarheidstelling en natuurlijk feliciteren met deze benoeming. Het is goed gebruik om dit soort belangrijke benoemingen traditioneel ‘in te drinken’ op de eerstvolgende ALV. Dat betekent een rondje voor ‘de nieuwkomers’, nog even doorsparen dus heren…