Uncategorized

Matthias Dülp (1954) (https://www.kampfkunst-igensdorf.de/trainer-dan-tr%C3%A4ger/d%C3%BClp-matthias/) verzorgt op zaterdag 25 mei 2024 een stage over krijgskunstonderwijs aan oudere volwassen beginners. Hij is actief in het budo vanaf 1969 met tegenwoordig gradueringen in JuJitsu (8e dan), Taekwondo (5e dan), Karate (5e dan), Kenko Kempo Karate voor ouderen (5e dan) en Okinawa Shogen-Ryu Karate Do (3e dan).

Kosten €65 of €95 (als je getoetst wil worden). Meer informatie: info@vitok.nl of j.e.m.h.v.bronswijk@tue.nl

Aan:         De sportschoolhouders/contactpersonen Karate/Kempo/Jiu Jutsu /Ryu Kyu Kobujutsu

 Op zondag 12 mei 2024 , worden de landelijke dan examens, respectievelijk Karate/Kempo/Ryu Kyu Kobujutsu en Jiu Jutsu NFK gehouden, in de dojo van LUGIAJEN, Baambruggestaat te Den Haag.

Indien u kandidaten wilt aanmelden, dient u de daarvoor bestemde inschrijfformulieren, die op de website van de NFK (www.federatiekrijgskunsten.nl )  zijn te vinden, uiterlijk 21 april 2024, digitaal te verzenden naar erabrahams@gmail.com     Het dan examenrooster zal u dan worden toegezonden.

U wordt tevens verzocht een examenprogramma, wat afwijkt van de NFK standaarden, uiterlijk 21 april 2024 , digitaal toe te zenden aan erabrahams@gmail.com

De technisch directeur NTC

Voorzitter danexamen commissie Ed Abrahams

Email erabrahams@gmail.com

De 7 Masters was wederom een geslaagd evenement. Tijdens dit evenement heeft dhr.W. v/d Leur wegens zijn uitzonderlijke verdiensten zijn 8e dan Kobujutsu uitgereikt gekregen.