KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Het halen van een prominent vechtsporter kan een financieel risicovolle activiteit zijn. De reis, het verblijf en andere kosten stapelen zich op en je moet maar afwachten of dat er allemaal weer uitkomt. Natuurlijk heeft de NFK het voordeel dat je als een grote familie een flink stuk van deze kosten kunt afdekken en waar nodig voorfinancieren, daarnaast hebben diverse leraren zich onmiddellijk bereid verklaard voor een en ander garant te staan, dank(!), en hebben diverse scholen onmiddellijk enthousiast gereageerd en aangegeven voor welke aantallen deelnemers zij deel zouden kunnen nemen. En dus… alles volgeboekt een week lang en alle kosten gedekt, laten we hopen dat we Kang Cecep niet te zwaar hebben belast… aan zijn overgrote enthousiasme is het overigens niet te merken!

Drie seminars met Kang Cecep in Lu Gia Jen, drie maal 50 deelnemers overwegend Pencakkers maar nadrukkelijk ook deelnemers uit een aantal andere disciplines en behoorlijk wat toeschouwers. De organisatie was met militaire precisie neergezet door, hoe kan het ook anders, Henk Bijl. Alles rond organisatie en uitvoer verliep dan ook vlekkeloos, hulde Henk!

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

De drie seminars waren min of meer gelijk qua opbouw maar in grote mate wel verschillend van inhoud. In het eerste seminar was een flink blok met de korte stok ingericht. Saillant detail is dat Guru Henk met nijvere huisvlijt zelf 100 stokken op kunstige wijze had samengesteld uit pijp, schuimrubber en duct tape; het zag er uiterst professioneel uit, aan deze man is een gedegen ‘wapensmid’ verloren gegaan! Het tweede seminar werden geen wapens gebruikt en in het derde seminar werd het mes vechten ten beste gegeven.

Bij de stages leek Cecep overal tegelijk aanwezig te zijn, continu hielp hij de deelnemers met aanwijzingen en dit altijd met grote vriendelijkheid en een niet wijkende volle lach. Wat een sympathiek mens! Binnen de stages gaf Cecep diverse korte, gewapende en ongewapende, demo’s die buitengewoon indrukwekkend waren. Zeer snelle, korte technieken met een schitterende motoriek en onovertroffen balans. Een buitengewoon genot om naar te kijken.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Voor onze geschiedschrijving werd tijdens het laatste seminar door twee uiterst professionele fotografes Mirjam en Laura het nodige vastgelegd, het eerste ‘blok’ foto’s van Mirjam is nu beschikbaar op onze site en op korte termijn zullen de resterende foto’s beschikbaar komen.

Ook sprak de voorzitter NFK na het laatste seminar Cecep en de aanwezigen kort toe waarbij onze veelzijdige Olivier de instant vertaling in het Bahasa Indonesia voor zijn rekening nam. Hij memoreerde dat het de NFK niet om de kampioen van het jaar gaat, waar overigens niets mis mee is, maar vooral om de mensen achter de kampioenen die vaak een leven lang grote inspanningen verrichten om hun leerlingen op te leiden en te vormen tot wat zij ‘nu’ zijn. De continue inspanning om mensen te leiden naar hun meest excellente (eigen) niveau is het proces dat grote waardering verdient en dat bij uitzonderlijke inspanningen ook beloond dient te worden. De NFK doet dit onder andere door opname van bijzondere leraren als ‘Buitengewoon lid Par Excellence’, dat Cecep hier nog niet voor kwalificeert heeft louter met zijn nog jonge leeftijd te maken maar zeker niet met zijn kennis, kwaliteiten en mentaliteit! Om hem evenwel het respect te geven dat hij verdient heeft het bestuur NFK besloten hem op te nemen binnen onze gelederen als buitengewoon lid met de speciale eretitel: ‘Most Outstanding and Honourable teacher in the Martial Arts’. Welkom binnen de NFK dus Cecep, Hormat!

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Na afloop van het seminar met Cecep en een groep leraren onverminderd enthousiast ‘Aziatisch eten’, sommigen met stokjes maar dan wel wat kleiner dan het ‘Henk formaat’ en zonder duct tape, het was een bijzonder feestelijke afsluiting en ook hier werd ‘de familiegedachte’ weer op alle wijzen tentoongesteld. Rest nog het bedanken van Olivier en Henk voor hun ongelooflijk grote bijdragen aan het gehele bezoek van Cecep, bedankt mannen, de week is nog niet om en diverse stages gaan nog plaats vinden maar naar de reacties te oordelen van onverminderd alle deelnemers tot op heden: het is een ongelooflijk groot succes! Grote dank hiervoor.

Rest de vraag: ‘was het net als in de film?’. Wanneer ik een ‘knokfilm’ in de bioscoop zie dan doet zich altijd een (on)bekend fenomeen voor, ik kan niet stilzitten bij de vechtscènes, mijn lichaam en geest zitten vol met reflexen en die laten zich niet onderdrukken. De andere bioscoopbezoekers vragen zich dan af wat die zot daar voor een krampachtige bewegingen zit te maken en moeders roepen angstig hun kinderen nabij. Tja, dat is een van die erfenissen die je aan het langdurig trainen overhoudt, heeft u dat ook wel eens…? In ieder geval; Nee, het was allemaal veel beter dan in de film, de grote variatie in technieken, de uiterst beminnelijke docent en de voortdurende interactie docent-stagiair en hier kon je als deelnemer natuurlijk gewoon bewegen en doen zonder door de rest van de wereld voor zonderling uitgemaakt te worden zoals in de bioscoop; in één woord samengevat ‘Geweldig’!

Bedankt alle organisatoren, deelnemers en natuurlijk Cecep, het was weer een stukje bijzondere geschiedschrijving… dankjewel NFK.

20141122_cecep_148x210mm_deelnamecertificaat_A5_def3