20140615_Diploma_Joosten_5
We hebben het er bij andere gelegenheden al vaker over gehad maar hier volgt een andere variant. Een leraar met zijn school wordt lid van de NFK. Dat betekent naast wat andere administratieve bescheiden een CV. Daarnaast is de ‘NV Krijgskunsten Nederland’ een relatief klein gezelschap, mede gezien onze vaste relaties met ‘nogal’ wat grootmeesters is het voor ons dan ook niet moeilijk om een beeld van een bepaalde Nederlandse leraar binnen de krijgskunsten te krijgen.

Een leraar meldt zich aan. Aan het CV zien we dat zijn graduatie niet in de pas loopt met zijn opleiding(en) en ervaringen, dat kan voorkomen in positieve en negatieve zin. In dit geval leek ons de graduatie van de leraar duidelijk zeer mager te zijn ten opzichte van wat je logischerwijze zou mogen verwachten. Dat is op zich niet vreemd; wanneer een leraar niet lid is van een bond of federatie staan de promoties stil, waar de kennis en ervaring van de leraar in de loop van (vele) jaren wel toenemen.
20140615_Diploma_Joosten_3
Het bestuur NFK is uiterst terughoudend waar het graduaties aangaat, zij acht deze kennisautoriteit niet haar domein. Vandaar het Nationaal Technisch College (NTC) onder de vaste leiding van Shihan Wim van de Leur, aangevuld met die grootmeesters die per gelegenheid van betekenis zijn. Het bestuur stuurde het CV door naar het NTC met de simpele vraag: ‘klopt hier iets niet?’.
20140615_Diploma_Joosten_1
Het ‘gelegenheidscollege’ had niet lang nodig om de conclusie te onderschrijven. Vervolgens kwamen zij na nader overleg uit op een kwalificatie die passend was bij de gegeven factoren. Dit advies werd naar het bestuur gestuurd en het bestuur neemt dit soort besluiten (mits procedureel juist) ongewijzigd over. Zo geschiedde.
20140615_Diploma_Joosten_2
Patrick Joosten, we kunnen je niet feliciteren en jij hoeft ons niet te danken want wat is er anders gebeurd dan je te benoemen conform datgene wat je waard bent en dat alles waar je zelf zo hard voor geknokt hebt. Je bent niet bevorderd, we hebben alleen een geschiedkundige dwaling gecorrigeerd. Toen we eenmaal met je bezig waren hebben we de erkenning lesbevoegdheid er ook maar aan toegevoegd, je ongelooflijk enthousiaste spirit dwong dit af en bovendien konden we dan toch een cadeautje voor je meenemen bij ons bezoek afgelopen zondag!
20140615_Diploma_Joosten_4
Patrick ‘chapeau bas’, veel bereiken is één, volharden en het allemaal zelf doen en met veel enthousiasme tot op de dag vandaag is weer heel wat anders. We zijn blij met je binnen deze familie!