Naast een diploma voor een bepaalde graad kun je ook als leraar binnen de NFK een erkenning lesbevoegdheid (niveau 3, VWS) aanvragen voor één of meer krijgsdisciplines, afhankelijk waar je voor in aanmerking komt uiteraard. De NFK heeft daar vaste procedures en richtlijnen voor, deze zullen we binnenkort op onze website plaatsen zodat iedereen daar makkelijk kennis van kan nemen.

Vaak geven leraren al tientallen jaren les, maar is het ‘papierwerk’ er bij ingeschoten. Belangrijkste is natuurlijk goed lesgeven maar een mooi en betekenisvol certificaat ter erkenning is nooit weg en soms zelfs voor officiële instanties vereist. Bij de NFK kan dit alsnog.

De navolgende heren in ieder geval van harte gefeliciteerd!
verklaring_leraar_krijgskunsten_is_verleend_aan_LOW