Deze verzekeringen zijn door de NFK via de NKS ondergebracht bij Meeùs Assurantiën B.V.
Verzekeringen en kosten
1. WA verzekering: € 0,35 per lid per jaar.
2. Ongevallenverzekering: € 0,40 per lid per jaar.
3. WA- en ongevallenverzekering: € 0,70 per lid per jaar.
Voor bovenstaande verzekeringen wordt € 2,50 aan administratiekosten in rekening gebracht.
4. Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering: € 65,00 per bestuur per jaar, exclusief 21% assurantiebelasting.
De NFK vraagt € 5,00 aan verwerkingskosten per sportschool of bond per jaar, ongeacht het aantal verzekeringen.
Verzekeren
Lidorganisaties/lidverenigingen van de NFK kunnen naar eigen keuze wel of niet deelnemen aan de verzekeringen. U betaalt uw verzekering via de NFK die vervolgens collectief afdraagt aan de NKS. Jaarlijks stuurt u een nieuw formulier inclusief opgave van het aantal leden naar het secretariaat NFK. De NFK mailt de formulieren collectief door en mailt u een ‘cc’ daarvan. Wanneer u niet tijdig een bevestiging ontvangt neem dan even contact op met het secretariaat NFK. Meeùs is de verzekeringnemer en verzorgt de administratie en mogelijk verdere correspondentie met verzekerden. Afhandeling van schades loopt direct via Meeùs.
-Zie voor schadeafwikkeling de administratieve bepalingen;
-Meer informatie over de verzekeringen en de polisvoorwaarden in de desbetreffende bestanden.
Wanneer u uw vereniging wilt verzekeren, vul dan het aanmeldingsformulier in en mail dit naar het secretariaat NFK.
Gegevens verzekeringnemer
Meeùs Assurantiën B.V. Doelgroep Non-Profit
postadres: Postbus 3234, 4800 DE Breda
bezoekadres: Laan van Nieuw-Oost-Indië 123 te Den Haag
telefoonnummer: 070-3028985
e-mail: nonprofit.denhaag@meeus.com
Bijlagen
Secretariaat NFK
Postadres: p/a Hazelnoot 12, 4623 AW, Bergen op Zoom
Penningmeester NFK
IBAN: ‘NL55INGB0004646203’ ten name van ‘penningmeester NFK’