Gerard-Meijers
Een prachtige vechtstijl. De basis is er in de vorm van grootmeesters en een aantal bloeiende scholen. Het bestuur viel de afgelopen jaren wel op dat er relatief weinig aanwas was binnen de stijlgroep Kempo, reden om daar eens met bijzondere aandacht naar te kijken. Er bevinden zich nog vele tientallen (…understatement!) ongeorganiseerde of kleinschalig georganiseerde Kempo scholen binnen Nederland, België en Duitsland.
Carl_Faulhaber


Om te beginnen kent de NFK twee actieve (nauw verwante) systemen. Het systeem zoals dat door Sifu Carl Faulhaber in Nederland werd geïntroduceerd en het systeem dat na eerdere samenwerking met Sifu Faulhaber door Sifu Gerard Meijers zelf werd samengesteld, beide onder de naam Shaolin Kempo. De NFK heeft als werknaam gekozen voor de Sifau- en Simei stroom (Sifu Faulhaber en Sifu Meijers).

Omdat er fundamentele verschillen zijn ligt binnen de NFK benadering een splitsing in twee zelfstandige stijlgroepen voor de hand. Dit kreeg een aantal maanden geleden zijn eerste vorm toen het bestuur Gijs van Genderen (onder meer 6e Dan Shaolin Kempo) vroeg of hij als technisch directeur de Sifu Meijers richting onder zijn hoede zou willen nemen en hij antwoordde dat hij die taak op zich zou willen nemen. Zulks is geschied met zijn zoon Martin als secretaris aan zijn zijde. Binnenkort zal een actie in gang gezet worden om de vele Kempo scholen uit de Simei stroom plek te bieden binnen de NFK, een blijvend thuis voor traditie en verdere ontwikkeling van deze prachtige gevechtskunst. Het erfgoed van Sifu Meijers verdient deze plaats binnen het krijgskunsten palet. Naar vernomen heeft het NFK initiatief de zegen van Sifu Meijers verkregen. Gijs en Martin, er zal nog wel het nodige de komende tijd besproken moeten worden maar alvast heel veel succes met deze nobele taak!
Sifu_Meijers_en_Gijs_van_Genderen
Voor de Sifau groep zal onze organisatiesocioloog (en tevens bestuurder) Henk Bijl het voortouw gaan nemen en in gesprek met betrokkenen tot een nieuwe stijlgroep ‘Kempo Sifau’ met gepaste inrichting gaan komen. Uitgangspositie blijft dat de basis sterk genoeg moet zijn om de vele scholen uit deze stijl een thuis te kunnen geven waar cultuur en erfgoed behouden kunnen blijven en ontwikkelingen waar nodig verantwoord voortgang kunnen vinden. Henk en HH leraren Kempo uit deze richting wij wensen u veel wijsheid en vooral succes toe!
henk_bijl
Op de rechter verticale balk op onze website kunt u bij ‘Kempo’ het eerste resultaat zien van de wijzigingen, verdere informatie volgt.