De NFK kent een zeer ruim palet met krijgskunsten. De meerwaarde daarvan is duidelijk, met elkaar weet je meer en van elkaar kun je leren; de som van het geheel is meer dan de optelsom van de individuele disciplines, er is sprake van meerwaarde (synergie).
Daarnaast kent de NFK ook een uniek maar uitgebreid repertoire lidmaatschapsvormen. Dat komt omdat bij de oprichting de doelgroep werd vastgesteld door de trits: Mensen, Scholen, ‘Bonden & Instituten’. Waarmee iedere denkbare variant als hoofdgroep een plek binnen de organisatie kon krijgen. Dat alles maakt onbedoeld een en ander soms wel wat complex maar dat is niet te voorkomen. In ons voortdurende streven om zaken waar nodig / mogelijk inzichtelijker te maken hier een overzicht van de NFK lidmaatschapsvormen op hoofdlijnen.
ingewikkeld