20140916_Diagram_NFK
De NFK kent een unieke opbouw qua leden en een al even uniek werkterrein binnen de ‘vechtsport’ wereld en kan als zodanig moeilijk één op één met andere bonden vergeleken worden. Zowel individuele mensen als organisaties (groot en klein) zijn welkom als lid binnen de NFK. Daarbij zijn we, zoals onze naam al aangeeft, een federatie die zich met krijgskunsten bezighoudt waaronder sporten en ‘niet sporten’.

Bij sporten hebben we het over systemen waarbij je na de nodige studie in wedstrijdvorm je beheersingsniveau kunt toetsen, Karate is hier een goed voorbeeld van. Bij de ‘niet sporten’ valt te denken aan allerhande gevechtssystemen, soms oud, soms jong die puur het beheersen van (on)gewapende vechttechnieken tot doelstelling hebben maar ook studiegroepen zouden bijvoorbeeld een warm welkom binnen de NFK kunnen vinden. Bij dit alles speelt traditie en daarmee de achterliggende cultuur een belangrijke rol. Daarom ook werd cultuur als een van de hoofdterreinen voor de NFK gedefinieerd.