1867-charles2
Op 10 augustus jongstleden overleed Charles Houtman, karate trainer bij Lu Gia Jen te Den Haag en gewaardeerd Meester-leraar 4e Dan Shotokan binnen de NFK. Hij was al enige tijd ziek en verloor een ongelijke strijd.

Bestuur en leden NFK wensen zijn echtgenote, familie, vrienden, collega leraren en leerlingen veel sterkte toe bij de verwerking van dit grote verlies.


In 2011 ontving hij uit handen van de voorzitter NFK de meer dan verdiende erkenning lesbevoegdheid Shotokan karate. Alle betrokkenen ervoeren dit als een erkenning met lang terugwerkende kracht waarmee een oud onrecht (door derden) alsnog rechtgezet kon worden. Charles leeft in onze gedachten voort als karate leraar pur sang, door mede leraren en leerlingen getypeerd als: loyaal, integer, humoristisch, meelevend, fanatiek (voor zijn sport) en inspirerend. Hij had het unieke vermogen om mensen bijeen te brengen en te binden binnen het ideaal van zijn karate. Daarbij had hij het even unieke talent om op basis van jarenlange ervaring en mensinteresse het budo hart van een mede sportbeoefenaar feilloos te kunnen wegen en waar nodig te juiste richting te wijzen.

Zijn taken hier zitten er op, zijn inspirerende gedachten leven in ons voort.

Bestuur NFK
20110521_ALV_04