Terate_6
De nieuwste loot binnen de NFK is vereniging ‘Sehati’ (‘eensgezind’). Er wordt met veel verve het Setia Hati Terate (SHT) getraind. Op de systeempagina van het SHT op de NFK site wordt uitgebreid informatie gegeven over de achtergronden en inhoud van het systeem. We kennen de vereniging ‘Sehati’ al, onder andere van het prachtige International Pencak Silat seminar begin dit jaar, als een zeer enthousiaste en gedreven groep Pencak spelers. Met hetzelfde enthousiasme willen we hen dan ook verwelkomen! De NFK is niets anders dan het samenstel van mensen, scholen en systemen waarbij kwaliteit en gedrevenheid binnen een ‘goede spirit’ vooropstaan. ‘Sehati’ is daarbij in elk opzicht een ware aanwinst.
Terate_5

Binnen de stijl staan 5 pijlers centraal:
Broederschap
Zelfverdediging
(Wedstrijd)sport
Kunst en (Indonesische) cultuur
Geestelijke ontwikkeling
Al deze aspecten komen aan bod. De basis ligt echter bij de zelfverdediging.

Karakteristiek aan de SH zijn de veelal open gevechtshoudingen die een aanval van de tegenstander uitlokken en het gebruik van snelheid en verassing. Daarnaast wordt groot belang gehecht aan de mentaliteit van de vechter. Er is een nadruk op beentechnieken. In de SHT zit zowel hoog als laag spel en er wordt ook gebruik gemaakt van wapens. Dit betreft ondermeer de golok (kapmes), de celurit (sikkel), de toya (lange stok) en de kerambik (sikkelvormig wapen). De kerambik is een kenmerkend wapen van de Setia Hati stijl.
Terate_7
Door de bekende Pak Turpijn werd Pencak Silat in de jaren ’60 in Venlo geïntroduceerd. Leerlingen van hem brachten vervolgens in 1977 de SHT stijl naar Nederland. De nieuwste loot aan de SHT in Nederland is vereniging ‘Sehati’, deze werd op 2 februari 2011 opgericht in Venlo. Ervaren instructeurs die officieel in Indonesië zijn ingewijd als lid van de SHT geven les. De reden achter de oprichting is om de SHT in Venlo een nieuwe stimulans en gezond fundament te geven gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

  • Een democratische ingerichte vereniging zonder winstbejag;
  • Het uitdragen van de SHT op authentieke wijze naar voorbeeld van de moederorganisatie in Indonesië;
  • Het streven naar eenheid met andere SHT groepen in Nederland en Europa;
  • Kwaliteit en integriteit nastreven en het correct uitdragen van de waarden van de stijl.

Naast Pencak Silat worden ook lessen boksen gegeven binnen vereniging Sehati.

Van harte welkom dus leden en bestuur van ‘Sehati’, laat veel van je horen dan kan de redactie met regelmaat aandacht aan jullie besteden, wel met foto graag want ons publiek is visueel ingesteld…

Voor verdere informatie:
sehatibestuur@gmail.com
www.facebook.com/SHTerateVenlo
www.shterate.nl