Op 21 juni 2015 vond op het NFK secretariaat een vergadering plaats waarbij twee Jiu Jitsu leraren aanwezig waren van de JBN stijl en twee leraren van de Nakoni stijl. Op de agenda stonden diverse onderwerpen waaronder de evaluatie van de huidige samenwerkingsvorm, de exameneisen van het JBN systeem en diverse activiteiten waaronder een lerarentraining Jiu Jitsu.
20150621_Jiu_Jitsu_vergadering_1
De ‘JBN stijl leraren’ Marc Schipperen en Berrie Leukfeldt hadden daarbij de behoefte om de Jiu Jitsu scholen die met het JBN systeem Jiu Jitsu werken te verenigen onder één naam, alleen de verwijzing naar het JBN systeem was daarbij een te mager uitgangspunt. Daarbij blijven de technieken weliswaar gehandhaafd maar de traditionele kenmerken die mede door de samenwerking met de Nakoni collega’s inmiddels een vaste plaats hebben gekregen, zoals bijvoorbeeld bij de examens, vragen om een volwaardige naam voor deze Jiu Jitsu traditie. Als naam werd aangedragen en alom geaccepteerd (voor zover nodig) ‘Oranda Ryu Jiu Jitsu’ (オランダ 流 柔術). ‘Oranda’ is de Japanse naam voor ‘Holland’ en ‘Ryu’ is het Japanse begrip voor de traditionele school, Jiu Jitsu spreekt voor zich. De NFK zal de komende tijd een aantal zaken hiervoor aanpassen op de site en ook op de certificaten zal deze klinkende naam in het vervolg terug te vinden zijn. Het NFK bestuur is voorts bijzonder content met de twee ORJJ leraren die niet alleen de NFK basis voor deze stijlgroep vormen maar ook diverse andere zaken verder vorm gaan geven.
Het samenwerkingsverband binnen de Jiu Jitsu Divisie ‘Nakoni- en Oranda Ryu’ blijkt een groot succes. Niet alleen hebben de leraren over en weer elkaar ‘gevonden’ maar ook de stijlen hebben elkaar als goede ‘broeders’ omarmd. De kwaliteit staat centraal bij beide systemen en er bestaat groot respect voor elkaar. De ‘net wat andere aanpak’ per stijl biedt kennisverbreding, perspectief en inspiratie voor alle meesters en leerlingen. Opmerkelijk dat deze spontaan ontstane samenwerking zo succesvol is en zo harmonieus verloopt in een wereld waarin concurrerende stijlen elkaar vaak het leven zuur maken. Een prachtig voorbeeld en ‘petje af’ voor de leiders van deze stijlgroepen! Verder is er de vaste wil om naar de toekomst toe diverse andere activiteiten met elkaar te ondernemen zoals bijvoorbeeld een centrale (assistent) leraren dag Jiu Jitsu en nog de nodige andere zaken, waarover later meer.

Of de vergaderde leraren adepten zijn daarover kunnen we van mening verschillen, over het feit dat het trendsetters zijn kan geen misverstand ontstaan, hulde heren, ga zo door!