20150412_International_Pencak_Silat_Seminar
Wanneer je zegt dat de Pencak Silat Divisie NFK onder de bezielende aanvoering van haar stuurgroep met Olivier Blancquaert, Louis Fraanje en Walter van den Broeke actief is dan is dat een volstrekt understatement. Organiseerde de PS Divisie in november nog een seminar voor leraren en assistent leraren en lieten ze Kang Cecep ruim een week overkomen, nu organiseerden zij het eerste International Pencak Silat Seminar NFK in Nederland. Daarnaast ontwikkelde diverse lidscholen ook nog de nodige activiteiten en staat er nog het nodige ‘op de rol’. Alles bij elkaar bruist het van de energie en dat hebben we ook dit keer weer geweten!
20150412_foto_1_International_Pencak_Silat_Seminar
Zondag 12 april 2015 waren we bij Lu Gia Jen te gast in hun prachtige dojo te Den Haag. Maar liefst vier ervaren Silat leraren gaven ieder een stage van één uur. Ronny Lerrick van Setia Hati Terate, Marcell Verschuren van Cimande Tari Kolot, Rob Brandt van Silat Melayu en uit Duitsland Joko Suseno met Pencak Silat Concept. Wij willen deze leraren bedanken voor hun voortreffelijke bijdragen aan het grote succes van dit seminar.
20150412_foto_2_International_Pencak_Silat_Seminar
De eerste gedachte die bij ons opkwam was niet ‘een seminar’ maar ‘een festival’. Hoe dat komt? Het gebeuren had iets feestelijks, een zestigtal blije mensen, zeer inspirerende leraren, de prachtige traditionele ‘Gendang Pencak’ muziek van de groep ‘Pertama Pentas’ en natuurlijk weer de strakke maar humorvolle orkestratie van het geheel door onze top organisator en conferencier Louis Fraanje. Als je dit geheel als buitenstaander waarneemt is het net alsof Pencak niet beoefend wordt maar gevierd wordt. Denk daarbij overigens niet dat het een vrijblijvend feestje is, nee, er werd keihard gewerkt en de technieken logen er niet om; als een rode draad liepen uiterst efficiënte verdedigingstechnieken (Bela Diri) door het gehele seminar heen.
20150412_foto_3_International_Pencak_Silat_Seminar
Daarnaast kwam ook het culturele aspect bij diverse leraren in meer of mindere mate op passende wijze aan de orde. Het ‘optreden’ van leermeester Rob Brandt vormde daarbij een absoluut hoogtepunt: de opening van zijn seminar waarbij hij ieder orkestlid ritueel om toestemming vroeg om op en met hun muziek te mogen werken; zijn openingsritueel als gebed voor een veilige thuiskomst van al de aanwezigen en tot slot zijn rituele ‘dans’ met de Golok (kapmes) die hij vervolgens ter introductie van het volgende seminar respectvol overhandigde aan leraar Joko Suseno maakten een bijzondere indruk.
20150412_foto_4_International_Pencak_Silat_Seminar
Het seminar stond vooral in het teken van het ongewapende gevecht. Bij de leraar Ronny Lerrick speelde de technieken zich af op de middellange tot lange afstand, waar deze bij Marcell Verschuren zich vooral op de kortere afstand deden gelden. Absoluut vermeldenswaardig is ook ‘de krokodiltechniek’ (buaya) van Joko Suseno die in zijn eigenaardigheid een leuke toevoeging was aan de doorgaans zeer efficiënte gevechtstechnieken. Aan het einde van zijn seminar introduceerde leraar Joko Suseno ook nog een reeks technieken met de Kerambit. Een beducht handwapen dat ons onmiddellijk weer aan Kang Cecep deed denken en waar sommige deelnemers al zeer bekwaam mee om wisten te gaan.
20150412_foto_5_International_Pencak_Silat_Seminar
De muziek van ‘Pertama Pentas’ vormde niet zozeer een omlijsting van het geheel maar participeerde direct in het totale ‘spel van het seminar’. Iets wat respect afdwingt en bewegingen en technieken letterlijk beklemtoonden door een aanzwellend en wegebbend, altijd melodieus, spel. Zij maakten nadrukkelijk actief deel uit van het gebeuren en beïnvloedden met hun muziek de technieken op de mat zoals ook de technieken op de mat de muziek weer beïnvloedden; interactiviteit in ‘optima forma’. Alle hulde voor dit ‘Gendang Pencak’ orkest!
20150412_foto_6_International_Pencak_Silat_Seminar
Er zijn veel foto’s beschikbaar en die zullen we de komende tijd zoveel mogelijk via onze site publiceren. Alles laat zich echter moeilijk in woorden en losstaande beelden ‘beschrijven’ maar liet bij ons in ieder geval een zeer grote indruk achter. Bij dit soort seminars is er eigenlijk maar één echte optie; je moet gewoon meedoen om het optimaal te kunnen ervaren!
20150412_foto_7_International_Pencak_Silat_Seminar
Rest ons tot slot om de organisatoren, de geweldige support van de LGJ vrijwilligers, de leraren en alle deelnemers hartelijk te bedanken voor weer een leerzaam maar bovenal feestelijk en groots samenzijn.
20150412_foto_8_International_Pencak_Silat_Seminar
Hormat!
20150412_foto_9_International_Pencak_Silat_Seminar