Agenda

23.11.2019
Examens bij Dojo De Sportacademie Steve van Nieuwenhuizen Den Haag


08.12.2019

Karate als zelfverdediging door Marco de Vries en Piet de Nijs bij BudoKai Kokoro te Bergen op Zoom.

 

 

Welkom nieuwe leden!

Welkom nieuwe leden!

Facebook

Facebook

NFK is lid van de NKS

NFK is lid van de NKS

Plaats is  “De sportacademie”, Groot Hertoginnelaan 169,   2517 ER            Den Haag.       Zaal open vanaf 10.00 uur.

Programma:

Karate Shito ryu en Gensei Ryu                               10:30 – 11:45 uur

Karate Shotokan                                                          12:00 – 13:15 uur

Kobujutsu                                                                      13:30 – 14:45 uur

Jiu Jutsu                                                                           15:00 – 16:30 uur

 

 

Op zaterdag 23 november 2019, worden de dan examens NFK en RKH Ryu Kyu Kobujutsu gehouden

Plaats  :           Sportacademie Van Nieuwenhuizen

                       Groot Hertoginnelaan 169

                        Den Haag.

Indien u kandidaten wilt aanmelden, dient u de daarvoor bestemde inschrijfformulieren, die op de website van de NFK (www.federatiekrijgskunsten.nl/www.rkkobujutsu.nl )  zijn te vinden, uiterlijk 1 november 2019, digitaal te verzenden naar erabrahams@gmail.com   

Het dan examenrooster zal u dan worden toegezonden.

U wordt tevens verzocht een examenprogramma, wat afwijkt van de NFK standaarden uiterlijk 1 november 2019, digitaal toe te zenden via erabrahams@gmail.com

De dan examencommissie,

namens deze,

Ed Abrahams

06-50670200

Email erabrahams@gmail.com

Nieuwsbrief

DAN EXAMENTRAINING SHOTOKAN KARATE

 

Zaterdag 19 oktober 2019.

Plaats : Lu Gia Jen, Baambruggestraat 8a , 2546 SK Den Haag.

Training staat olv :

Ed Abrahams en Otto Bakker

Deelnemers vanaf blauwe band kunnen zich presenteren.

Zaterdag 19 oktober  2019 : 09:00 –11:00 uur.

Kosten : € 5,00 euro per deelnemer.

Betaling aan de dojo

Info: Ed Abrahams email:erabrahams@gmail.com

Svp voor Shin Hanbo Jutsu hanbo en tanto meebrengen. Voor kobudo svp boken en sai meebrengen. P.S. voor degene welke ze niet heeft zijn enkele exemplaren aanwezig.
1 2 3 32