Shi_Dan-Qiu
De NFK is bijzonder blij met de Stijlgroep Chinese Interne Martial Arts (CIMA) onder uiterst vakkundige leiding van grootmeester Shi Dan-Qiu. Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan de systematisering van het les- en leerconcept van diverse authentieke Chinese systemen om ze toegankelijker te maken voor nieuwe- en bestaande beoefenaren.

Grootmeester Shi Dan-Qiu heeft er daarbij voor gezorgd dat de wereldprimeur voor nationale- en internationale accreditatie en acceptatie buiten China bij de NFK neergelegd zijn. Wij zijn daar natuurlijk bijzonder trots op en hopen dat dit nieuwe leerconcept leidt tot grote(re) populariteit van deze prachtige authentieke systemen waarvan de oorsprong bij Taoïstische monniken uit de 12e eeuw wordt vermoed.

Bij het beoefenen van de Chinese krijgskunsten is er veel kaf onder het koren. Mede daarom is er de nodige aandacht gekomen voor het introduceren van een weloverwogen leerplan om zowel de authenticiteit van desbetreffende krijgskunsten te behouden als de gestructureerde opbouw, uitwisseling en vaststelling van kennis mogelijk te maken. De mogelijkheden tot verdergaande popularisering van deze systemen onder een breed publiek zijn daarbij een beter bereikbare missie.

Daarvoor zijn de reeds beproefde leerplannen van ‘Kyu-Dan’ systemen bestudeerd en is er besloten tot een vergelijkbare systematiek door de introductie van het ‘Ji-Duan’ concept voor Taijiquan, Baguazhang, Xingyiquan en Yiquan. Vervolgens is men tot een pedagogisch verantwoorde opbouw en inrichting gekomen van zes leerling (Ji) en negen meester (Duan) graden.

Grootmeester Shi Dan-Qiu geeft daarbij Nederlandse en Europese nieuw geïnteresseerden maar ook bestaande ervaren beoefenaren van Chinese- en andere krijgskunsten de kans om deze prachtige systemen op basis van het nieuwe leerplan te trainen. Voor de ervaren beoefenaren van Chinese krijgskunsten kan via een verkort traject van circa één jaar vastgesteld worden op welk niveau zij zich binnen het systeem bevinden.

De NFK wenst Shi Dan-Qiu en de stijlgroep CIMA groot succes met deze nieuwe en unieke introductie van zeer oude en beproefde krijgsdisciplines!

Taijiquan_Symbol