20141206_Kurabe_Training_GS_13_web
Eigenlijk is het ‘Shihan’, maar hijzelf vindt ‘Sensei’ mooi genoeg dus nemen wij dit gebruik maar over, bescheidenheid siert de mens nietwaar. Eens per maand trainen leerlingen in de Dojo van Steve van Nieuwenhuizen onder leiding van Kurabe Sensei. Uit Den Haag en omgeving komen ze, maar ook uit Utrecht en de kop van Noord-Holland om op deze zaterdagmiddag dit prachtige systeem te leren beheersen. Als ‘leerling’ bespeurden we ook nog de nodige Sensei’s uit andere systemen.
20141206_Kurabe_Training_GS_5_web
Gyakute-do is een uniek systeem waarbij veel gebruik gemaakt wordt van arm- en polsklemmen om de tegenstander te werpen of fixeren. De toevoeging van de nodige Aiki-technieken maken het systeem compleet. Wanneer je een ander gevechtsysteem goed beheerst dan kun je het Gyakute-do als complementair beschouwen en dan is het aanleren ervan relatief eenvoudig door de kennis die je al hebt.
20141206_Kurabe_Training_GS_23_web
Kurabe Sensei is als Soushi, erfopvolger van dit systeem en familiehoofd van alle Gyakute-do beoefenaren in de wereld. Daarnaast is hij een zeer ervaren en in meerdere gevechtssystemen opgeleid leraar. Juist zijn brede ervaring maken zijn lessen interessant. Op bepaalde aanvallen laat hij vaak verdedigingen uit meerdere disciplines zien, zoals bijvoorbeeld uit het Jiu Jitsu en Aiki Jutsu, de soms subtiele verschillen werpen een goed licht op de systemen zelf en laten je vaak de technieken beter begrijpen. Voor leraren is juist deze kennis belangrijk en bijzonder interessant.
20141206_Kurabe_Training_GS_25_web
Aan het einde van de les vonden ook nog drie examens plaats waaronder twee voor meestergraden, Jan Thies voor de eerste Dan en Jaroslaw Paradowski voor de derde Dan. Alle kandidaten geslaagd en dus hierbij gefeliciteerd! Ook vond er nog een andere bevordering plaats maar daarover in een volgend artikel meer. Tot slot de traditionele saké op de tatami om de bevorderingen te vieren en vervolgens met z’n allen naar een restaurant om het jaar waardig af te sluiten.

Onder het genot van Chinese specialiteiten en de nodige exotische drankjes werd teruggekeken op een mooi jaar, een prachtig systeem en een heel bijzondere leraar.