Succes is maar al te vergankelijk! Zo ben je kampioen in een vechtsport en alle media buitelen over je heen met interviews, krantenartikelen en alles wat verder denkbaar is. Vaak wordt er voor of door de gelegenheidscoryfee nog een boekje uitgegeven met prachtige foto’s en de successtory vereeuwigd. Op het moment dat het succes weggeëbd is volgt de stilte; een andere sportheld neemt het initiatief over en het verhaal herhaalt zich.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

We gunnen ieder zijn succes en het mag van ons ook nog een wat meer blijvend karakter hebben maar één zaak missen we als NFK organisatie heel nadrukkelijk. Waar zijn de leraren binnen de krijgskunsten die van hun studie en het onderwijzen daarvan hun levenswerk maken? De leraren die achter elke verse kampioen staan maar ook achter duizenden enthousiaste beoefenaren. Voor de media zijn dit geen kampioenen, het zijn de mannen (en vrouwen) stil op de achtergrond. De NFK daarentegen heeft zich binnen haar culturele paragraaf verplicht deze ‘kampioenen binnen de krijgskunsten’ een blijvende plek te geven binnen haar organisatie; zij worden als buitengewoon lid ‘par excellence’ gevraagd om onze gelederen als ‘ambassadeur van de krijgskunsten’ te komen versterken.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Daarmee creëren we een platform van waaruit kennis behouden en gedeeld kan worden voor allen en daarnaast scheppen we daarmee de mogelijkheid om deze bijzondere meesters blijvend de aandacht te geven die zij verdienen. We proberen daarmee nadrukkelijk ‘het erfgoed binnen de krijgskunsten’ te verenigen, te beheren en voor alle beoefenaren toegankelijk te maken/houden. Het spreekt voor zich dat we daarbij geen onderscheid maken tussen disciplines, bonden of wat dan ook, alleen de kennis, kunde en inzet van de betreffende (groot)meester is toonaangevend.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

De nieuwste loot aan deze stam is ‘professeur Claude Trinh’ die we tijdens het 7Masters festival op 30 maart 2014 als ‘buitengewoon lid par excellence’ in ons midden mochten opnemen. Zijn hele leven staat in het teken van de krijgskunsten. Het is een veelzijdig leraar en grootmeester die daarnaast de kunst verstaat om kennis en vriendelijkheid te mengen tot een onoverwinnelijk leerconcept voor inmiddels duizenden krijgskunstbeoefenaren, burgers, politiepersoneel en militairen die les van hem mochten krijgen. Alhoewel inmiddels gepensioneerd als instructeur voor de politie academie geeft hij nog dagelijks les in zijn prachtige dojo in de Camargue te Frankrijk. Weer een bijzondere leraar die grootsheid aan eenvoud weet te koppelen. De NFK is zeer blij met zijn toetreding, natuurlijk willen we hem hiermee eren maar vooral voelen wij ons vereerd hem te mogen ontvangen. Dank en van harte welkom maitre Claude!

Leden en bestuur NFK

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA