Technisch Coördinator
Technisch Coördinator

Louis Fraanje
(Guru Besar)

Door de banden die Nederland had met Indonesië is de Pencak Silat uiteindelijk ook hier terechtgekomen en het zijn met name de Indische Nederlanders die het hier hebben geïntroduceerd, zo ook de Setia Hati. Er zijn nu veel Pencak stijlen actief in Nederland maar ook in Duitsland, Spanje, Frankrijk en zelfs in Amerika.

Een van de Setia Hati beoefenaars uit Indonesië is de heer Pfefferkorn. Hij is een van de eerste geweest die de Pencak silat uit het geheimzinnige isolement heeft gehaald. Vanuit zijn school in Zeist werden er in de jaren ’70 vele Setia Hati clubjes opgericht door heel Nederland. Het voordeel van deze decentralisering was dat de Pencak Silat door heel Nederland meer bekendheid kreeg. Het nadeel was dat de diverse schoolhouders door de grote afstanden (Etten Leur, Groningen, Den Haag etc.) het contact met de hoofdschool in Zeist gingen verwaarlozen en min of meer een eigen leven gingen leiden. Hierdoor bleven zij ook verstoken van nieuwe lesstof en kon beïnvloeding door andere stijlen en geheel andere sporten niet uitblijven. Dit moet helaas worden aangemerkt als een groot verlies voor de stijl. setiahati_sparring1
Pencak Silat van Oost naar West betekent o.a. van mystiek naar nuchterheid. Hier in het nuchtere westen is de Pencak Silat grotendeels ontdaan van zijn mystieke invloeden. Erg begrijpelijk maar wel jammer want de Javaanse filosofie is erg interessant en met de nodige aanpassingen zeker te gebruiken in de hedendaagse Westerse maatschappij. Pencak Silat als overlevingstechniek, als bewegingsleer, als filosofie of desnoods als wedstrijdsport. Hoe dan ook, de Setia Hati is een stuk cultureel erfgoed dat niet verloren mag gaan.

Aangezien Pencak Silat niet op kracht is gebaseerd maar eerder op slimheid en snelheid is het voor velen toegankelijk. Desondanks is door het complexe karakter en de sierlijke uitingsvorm, een jarenlange training vereist voordat men zich de basis heeft eigengemaakt. Intensieve trainingen en veel oefenen thuis geeft Pencak Silat een extra uitdaging voor diegenen die deze prachtige vorm van zelfverdediging willen leren beheersen.

naar auteur: Louis Fraanje
(mk)