:         De sportschoolhouders/contactpersonen Karate/Kempo/Jiu Jitsu /Ryu Kyu Kobujutsu.                  

Op zaterdag 11 november 2023 , worden de landelijke dan examens, respectievelijk Karate/Kempo/Ryu Kyu Kobujutsu en Jiu Jutsu NFK gehouden, in de dojo van Sportacademie Van Nieuwenhuizen, Groot Hertoginnelaan 169 te Den Haag.

Indien u kandidaten wilt aanmelden, dient u de daarvoor bestemde inschrijfformulieren, die op de website van de NFK (www.federatiekrijgskunsten.nl )  zijn te vinden, uiterlijk 22 oktober 2023, digitaal te verzenden naar erabrahams@gmail.com   

Het dan examenrooster zal u dan worden toegezonden.

U wordt tevens verzocht een examenprogramma, wat afwijkt van de NFK standaarden, uiterlijk 22 oktober 2023 , digitaal toe te zenden aan erabrahams@gmail.com

De technisch directeur NTC                   Ed Abrahams

Email erabrahams@gmail.com