Beste NFK leden,

Bij deze willen we jullie uitnodigen voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de NFK

over het jaar 2022 op 2 april.

Hier zal gesproken worden over de financieën, stages, examens en andere bestuurszaken.

Wij hopen van harte dat jullie erbij kunnen zijn

De ALV zal plaatsvinden bij Lu Gia Jen in Den Haag met voorafgaand aan de ALV een dan-training

.Zondag 2 April

09:30-11:30 dan-training en 12:00-13:00 ALV

te

Lu Gia Jen

Baambruggestraat 8a

2546 SK Den Haag

OPROEP!!!

Het bestuur is opzoek naar een nieuw lid! Heb je interesse en/of vragen over wat dat in zou houden?

Neem contact met ons op via info@federatiekrijgskunsten.nl

Als je besloten hebt om te solliciteren dan willen wij jou vragen om een korte motivatie brief naar

ons te sturen waarin je kort vertelt wie je bent, waar je sterke en zwakke kanten zijn en waarom jij

denkt dat je hier goed op je plek zou zitten.

Met vriendelijke budogroeten,

Bestuur NFK

Agenda