Aan:         De sportschoolhouders/contactpersonen Karate/Kempo/Jiu Jitsu /Ryu Kyu Kobujutsu

 R E C T I F I C A T I E

In plaats van zaterdag 20 november 2021 en zondag 21 november 2021, worden de landelijke dan examens, respectievelijk Karate/Kempo/Ryu Kyu Kobujutsu en Jiu Jutsu NFK gehouden op zaterdag 20 november 2021, in de dojo van Sportacademie Van Nieuwenhuizen, Groot Hertoginnelaan 169 te Den Haag.

 Indien u kandidaten wilt aanmelden, dient u de daarvoor bestemde inschrijfformulieren, die op de website van de NFK (www.federatiekrijgskunsten.nl )  zijn te vinden, uiterlijk 1 november 2021, digitaal te verzenden naar erabrahams@gmail.com   

Het dan examenrooster zal u dan worden toegezonden.

U wordt tevens verzocht een examenprogramma, wat afwijkt van de NFK standaarden, uiterlijk 1 november 2021 , digitaal toe te zenden aan erabrahams@gmail.com

De technisch directeur NTC

Ed Abrahams

06-50670200

Email erabrahams@gmail.com