Nu de Corona maatregelen zo goed als afgebouwd zijn en we weer redelijk op een normale wijze de trainingen hebben kunnen oppakken is er unaniem besloten om de danexamens te houden op zaterdag 20 november en zondag 21 november. Dit zodat de kandidaat voldoende tijd heeft om zich voldoende voor te bereiden, want voor een goede voorbereiding op de examens is tijd nodig.

Omdat de sportlocatie zich aan bepaalde richtlijnen te houden heeft is er gekozen om het danexamen over 2 dagen te verdelen:

Zaterdag 20 november Kobudo/Karate/Kempo

Zondag 21 november Jiu-Jitsu