Op zaterdag 23 november 2019, worden de dan examens NFK en RKH Ryu Kyu Kobujutsu gehouden

Plaats  :           Sportacademie Van Nieuwenhuizen

                       Groot Hertoginnelaan 169

                        Den Haag.

Indien u kandidaten wilt aanmelden, dient u de daarvoor bestemde inschrijfformulieren, die op de website van de NFK (www.federatiekrijgskunsten.nl/www.rkkobujutsu.nl )  zijn te vinden, uiterlijk 1 november 2019, digitaal te verzenden naar erabrahams@gmail.com   

Het dan examenrooster zal u dan worden toegezonden.

U wordt tevens verzocht een examenprogramma, wat afwijkt van de NFK standaarden uiterlijk 1 november 2019, digitaal toe te zenden via erabrahams@gmail.com

De dan examencommissie,

namens deze,

Ed Abrahams

06-50670200

Email erabrahams@gmail.com