Het Shotokan 4e platform is een stijlgroep binnen de Karate-do Bond Nederland (KBN) met een eigen Dan examenprogramma. Dit examenprogramma is gebaseerd op de Japanse gedachte van eenvoud en soberheid.

Dit programma spreekt ook de ‘Stijlgroep Shotokan NFK’ bijzonder aan. De stijlgroep directie met de Algemeen Technisch Directeur NFK hebben na overleg met het bestuur derhalve besloten deze exameneisen aan het bestaande curriculum toe te voegen. NFK leden Shotokan kunnen derhalve naar eigen keuze ook via deze eisen op NFK examens geëxamineerd worden.

Ed Abrahams,
TD Stijlgroep Shotokan NFK

Klik hier om naar de Shotokan pagina te gaan.
Karate_shotokan_2b2